Logo
Vytlačiť túto stránku
streda, 16 máj 2012 22:07

Cieľové skupiny a lokalizácia projektu

Cieľovou skupinou by boli žiaci i učitelia základných škôl okresu Komárno a študenti našej školy.

Spolupráca by sa zamerala na osvetovú činnosť v oblasti enviromentálnej výchovy – konkrétne by šlo o oblasť využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne slnečnej a veternej energie v regióne Komárna.

© 2013 Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno. Všetky práva vyhradené.