A+ A A-
Super User

Super User

nedeľa, 16 október 2011 20:06

Fyzika

Fyzikálna olympiáda

Kategória D úspešnými riešiteľmi krajského kola boli Knotek. Š., Hrabovský P. 1. F

nedeľa, 16 október 2011 18:53

Matematika

Matematická súťaž Konkoly-Thege Miklósa

Jankovič Iván 1. K, Tóth Peter 1. F, Jankovič Péter 2.C, Pólo Krisztián 3. C, Benčík Dávid 4. F


Matematická olympiáda školské kolo

B,C kategória: Faragó Péter, Rácz Flórián 1. G, Jankovič Iván 1. K


Praktická matematika školské kolo

Úspešní riešitelia školského kola, ktorí boli pozvaní na regionálne kolo:

1. - 2. ročník: Jankovics P. 2. C, Juhász T. 1. E, Szuri A. 1. C, Hrabovský P. 1. F, Orisko P. 2. G, Kartai K. 1. D.

3. - 4. ročník: Ilka A. 3. G, Benčík D. 4. F, Horváth P. 4. G, Márik M. 3. G, Mészaros Sz. 4. C

Regionálne kolo v Bratislave

1. - 2. ročník: najúspešnejší boli Kartai K. 1. D, Jankovics P. 2. C,

3. - 4. ročník: najúspešnejší boli Ilka A. 3.G, Benčík D. 4. F

Na celoštátne kolo bol pozvaný: Dávid Benčik 4. F


Klokan medzinárodná matematická súťaž

Najúspešnejšími riešiteľmi Klokana zo slov. tried boli Richard Ostrožanský 1. F, Miroslav Vrtík, Radovan Buchel 2. F. Najúspešnejším riešiteľom maď. tried bol Vassy Róbert 3. G, ktorý je najúspešnejším riešiteľom súťaže našej školy, získal 5. miesto zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským.


MAKS-korešpondenčná súťaž z matematiky

Súťaž prebieha v šiestich sériách. Do súťaže je zapojených 16 žiakov školy. Výsledky budú až po poslednej sérii.


Mladý génius

Korešpondenčná súťaž z matematiky, je zameraná na rozvoj logického myslenia, úlohy sú pripravované v spolupráci s MENSOU Slovensko. Do tejto súťaže sa zapojilo 16 žiakov.

nedeľa, 16 október 2011 18:52

Všeobecnovzdelávacie predmety

Olympiáda ľudských práv

Na školskom kole obsadil 1. miesto František Boura zo 4. B.


Mladý Európan

Na regionálnom kole obsadilo družstvo SPŠ v zložení Štefan Untermayer, Ladislav Šimko 3.F, Veronika Tarcsiová 3.B piate miesto.


Majstrovstvá SPŠ v šachu

1. miesto obsadil Marek Ostružlík 4. C, ktorý sa na okresnom kole umiestnil na 5.-8. mieste

nedeľa, 16 október 2011 18:48

Cudzie jazyky

Olympiáda v anglickom jazyku

Na krajskom kole obsadil 2. miesto Ronald Kriek 2. F.


Olympiáda v nemeckom jazyku

Na krajskom kole obsadil 3. miesto Gergő Tárnok z 3. D.

nedeľa, 16 október 2011 18:40

Slovenský jazyk

Prednes poézie

Na školskom kole obsadil 1. miesto Oto Németh z 2. B.


Prednes prózy

Na školskom kole obsadil 1. miesto Marek Benčík z 1. B.


Hviezdoslavov Kubín

Na okresnom kole obsadil v kategórii poézie 2. miesto Oto Németh z 2. B.


Poznaj slovenskú reč

Na školskom kole obsadila 1. miesto Nikoleta Patusová z 3. D.


Veď ja viem pravopis

Na školskom kole v 1. kat. obsadil 1. miesto Gábor Nagy 1. D. V 2. kat. obsadila 1. miesto Monika Kollárová 4. B.


Odysea mysle

Víťazi celoslovenského kola postúpili aj do nadnárodného kola, ktoré sa bude konať v Poľsku: Július Bagócsi, Ján Mihók, Štefan Knotek, Attila Tóth, Dávid Miček 1.F

SOČ v ekonomike

Na školskom kole obsadil 1. miesto Samuel Kovács zo 4.B, jeho prácu obhajoval na krajskom kole Peter Sklenář zo 4. B a obsadil 3. miesto.


Súťaž z účtovníctva

Na školskom kole obsadila 1. miesto Jana Chvostiková zo 4. B.


Súťaž v písaní na PC

1. kategória

1. miesto: Norbert Petrovský 1. B

2. kategória

1. miesto: Katarína Horváthová 2. E

3. kategória

1. miesto: Marek Vuong 3. D

4. kategória

1. miesto: Ladislav Lebocz 4. E

nedeľa, 16 október 2011 18:28

Elektrotechnika

Zenit v elektrotechnike

Na školskom kole obsadil 1. miesto László Horváth zo 4. G. Na krajskom kole obsadil 5. miesto Dávid Benčík zo 4. F.


SOČ v elektronike

Na školskom kole obsadil 1. miesto Csaba Illés zo 4. G.


SOČ vo výpočtovej technike

Na školskom kole obsadili 1. miesto Dávid Benčík a Michal Zuber zo 4. F.


SOČ učebné pomôcky

Na školskom kole obsadil 1. miesto Róbert Varga zo 4. G.


Medzinárodná elektrotechnická súťaž v Tirgu Muresi v Rumunsku

Adrián Ilka z 3. G obsadil 5. miesto a družstvo SPŠ 3. miesto.

nedeľa, 16 október 2011 17:52

Strojárstvo

Súťaž Prodesktop

Na celoštátnej súťaži obsadil 1. miesto Balázs Bencsík zo 4.C.


Zenit v strojárstve

Na školskom kole obsadil 1. miesto Balázs Bencsík zo 4.C, na celoštátnom kole obsadil 3. miesto Michal Bršel zo 4. A


SOČ v strojárstve

Na krajskom kole obsadili so svojou prácou 1. miesto Marek Ostružlík a Balázs Bencsík zo 4. C. Na celoštátnom kole im bolo udelené zvláštne ocenenie poroty.


Súťaž v technickom kreslení

Na školskom kole obsadil 1. miesto Pavol Hrabovský z 1. F.

TISŽiaci v tomto odbore počas štyroch rokov štúdia získavajú všeobecné a odborné vzdelanie. Po ukončení školy môžu pokračovať v štúdiu na ekonomických a technických univerzitách alebo sa môžu uplatniť v priemyselnej praxi ako administratívni a účtovní asistenti, zamestnanci finančných inštitúcií, manažéri stredného stupňa alebo súkromní podnikatelia.

Tento študijný odbor zvlášť vyhovuje dievčatám.

V rámci všeobecnovzdelávacích predmetov zvýšené postavenie prislúcha výučbe cudzích jazykov — dva cudzie jazyky (anglický a nemecký) sa vyučujú povinne.

Strana 33 z 34
« Apríl 2020 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Kontaktné Informácie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

Petőfiho 2, Komárno 945 50

Tel.: +421 35 7731 439

Fax: +421 35 7731 493

http://www.spskn.sk/

https://www.facebook.com/spskn.komarno

Prihlásenie