Logo
Vytlačiť túto stránku
štvrtok, 07 október 2021 11:53

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM

Zber údajov o školách a maturantoch z jednotlivých predmetov uskutoční CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS (IS). Prostredníctvom IS EČ a PFIČ MS sa zbierajú údaje o všetkých žiakoch maturujúcich z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS – vyučovacie jazyky, cudzie jazyky, matematika (teda aj o žiakoch so ZZ).

Za správnosť a úplnosť vyplnenia elektronického formulára pre zber údajov o žiakoch maturitného ročníka, ako aj za dodržanie určeného termínu jeho odoslania (do 31. októbra 2020) je zodpovedný riaditeľ školy.

Ďalšie dôležité informácie o EČ a PFIČ MS v školskom roku 2020/2021 nájdete v dokumente Maturita 2022 – Informácie o maturite pre SOŠ s VJS a Maturita 2022 – Informácie o maturite pre SOŠ s VJM.

© 2013 Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno. Všetky práva vyhradené.