Logo
Vytlačiť túto stránku
pondelok, 24 október 2011 21:11

Školský rok 2006/2007

VIANOCE 2006 KONIEC ŠK. ROKA
Anna Sedlárová Oláh György Ilka Adrián

Anna Sedlárová

Oláh György
učiteľ matematiky

Adrian Ilka
študent 4.G triedy

© 2013 Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno. Všetky práva vyhradené.