Logo
Vytlačiť túto stránku
štvrtok, 21 október 2021 21:15

V októbrovej konštrukčnej súťaži sme si tentokrát zablikali

Napísal(a)  Ing. Peter Kálosi, Ing. Oto Nagy, Ing. Štefan Bucz
V októbrovej konštrukčnej súťaži sme si tentokrát zablikali V októbrovej konštrukčnej súťaži sme si tentokrát zablikali

S cieľom podporiť zručnosť žiakov v príprave elektronických obvodov, sa v dňoch 7. a 8. októbra organizovala mimoriadna konštrukčná súťaž spojená s návrhom dosky plošného spoja pre žiakov druhého ročníka elektrotechnických tried. Na tomto podujatí si zmeralo sily 15 žiakov, ktorí už netrpezlivo čakali, aký zaujímavý obvod pre nich organizátori tentoraz vymysleli. Úvodné informácie k súťaži poskytol pán profesor Ing. P. Kálosi ešte pred začiatkom jej konania. Žiaci sa dozvedeli, že predmetom ich činnosti v súťaži bude navrhnúť a vyhotoviť bistabilný klopný obvod s dvomi LED diódami a tlačidlom, pomocou ktorého bude možné prepínať svietenie jednej alebo druhej diódy.

Prototyp a činnosť obvodu:

Súťaž sa začala 7. októbra počítačovým návrhom zapojenia obvodu v prostredí Eagle alebo KiCad, pričom žiaci mali konštrukčné obmedzenie veľkosti navrhovaného obvodu na rozmery dosky plošného spoja 60x40 mm. Súťažiaci po úspešnom návrhu pokračovali v realizácii obvodu na druhý deň, 8. októbra, v elektrotechnických laboratóriách č. 407 a 406. Pozitívne naladení, so vzájomným povzbudením vytvárali svoje riešenie na skúšobnej doske, kde mali za úlohu vhodne rozmiestniť súčiastky bistabilného multivibrátora, berúc do úvahy počítačový návrh z predošlého dňa. Každý účastník dostal svoje „vrecúško“ elektronických komponentov obvodu, ktoré museli správne zapojiť tak, aby bol obvod plne funkčný, rozmiestnenie súčiastok logické a rovnomerné, priestor dosky plošného spoja efektívne a esteticky využitý. Organizátori, páni profesori Ing. P. Kálosi a Ing. O. Nagy,  činnosť obvodu hodnotili max. 60 bodmi, jeho čistotu max. 10 bodmi, kvalitu spájkovania max. 10 bodmi, rozmiestnenie súčiastok max. 10 bodmi, počítačový návrh max. 10 bodmi. Dohromady bolo možné získať maximálne 100 bodov.

V súťaži s najvyšším bodovým ziskom 95 bodov sa na prvom mieste umiestnil žiak Peter Čirský z triedy 2.F. „Striebornú“, druhú pozíciu si vybojoval žiak Zoltán Bélai z triedy 2.G, dosiahol 91 bodov. Tretie miesto získal žiak Szilárd Lengyel z triedy 2.G, v súťaži získal 87 bodov. Každému účastníkovi, ako aj víťaznej trojici žiakov srdečne blahoželáme a želáme veľa podobných úspechov.

S potešením sme skonštatovali, že sa celý priebeh súťaže niesol v pozitívnej atmosfére. Žiaci sa navzájom podporovali, pre oživenie a diagnostiku svojho obvodu využili poznatky získané z teórie elektrotechniky, elektroniky, technického kreslenia i nadobudnuté praktické zručnosti. Skúsenosti nadobudnuté na tomto podujatí si môžu uplatniť aj v rámci blížiacej sa súťaže Mladý elektronik.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
Čítať 310 krát
© 2013 Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno. Všetky práva vyhradené.