Logo
Vytlačiť túto stránku
pondelok, 24 február 2020 22:26

SOČ 2019/2020 v odbore 09 strojárstvo, hutníctvo, doprava Doporučený

Napísal(a)  Ing. Tivadar Kányai

V rámci školského kola SOČ v odbore strojárstvo v školskom roku 2019/2020 sa do konečného hodnotenia dostalo 6 prác.

Súťažné práce boli vypracované na vysokej úrovni. Obhajoby a prezentácie boli plynulé, možno konštatovať, že na úrovni čoskoro maturujúceho stredoškoláka. Práce na prvých troch miestach sú osobité, reprezentujúce vlastné záujmy, odbornosť, a zainteresovanosť žiakov. Poradie na základe rozhodnutia komisie bolo nasledovné:

  1. Ferenczi Bálint zo IV.C triedy s prácou Demonštrácia vybraných mechanizmov,  vedúcou práce bola Ing. Slavíková.
  2. Bozsenyík József Balázs  - Hajdú Zsolt zo IV.C triedy s prácou Gokart (Konštruovanie a výroba motokáry), vedúci práce bol Ing. Petrík.
  3. Sághi Dániel Márk - Androvics Zalán zo IV.C triedy s prácou Pásová brúska, vedúci práce bol Ing. Langschadl.

Práca dvojce Bozsenyík a Hajdú a dvojice Sághi a Androvics je navrhnutá na reprezentáciu na krajskom kole SOČ v kategórii  strojárstvo, hutníctvo, doprava a práca riešiteľa Ferencziho je navrhnutá na reprezentáciu v kategórii tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Hodnotiacu komisiu školského kola SOČ v odbore strojárstvo, hutníctvo, doprava tvorili Ing. Ďurčovič Dušan, Ing. Petrík Tamás a Ing. Kányai Tivadar.

Čítať 324 krát
© 2013 Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno. Všetky práva vyhradené.