Logo
Vytlačiť túto stránku
pondelok, 06 jún 2016 00:00

Členovia rady školy

 • Mgr. Erik Sokol – predseda
  (zvolený zástupca pedagogických zamestnancov)
 • Ing. Tivadar Kányai
  (zvolený zástupca pedagogických zamestnancov)
 • Mgr. Angelika Kopják
  (zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov)
 • Katalin Molnár
  (zvolený zástupca rodičov)
 • Attila Tóth
  (zvolený zástupca rodičov)
 • Ingrida Lakóová
  (zvolený zástupca rodičov)
 • Krisztián Majba
  (zvolený zástupca žiakov školy)
 • Ing. Péter Vörös
  (delegovaný zástupca Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory)
 • Mgr. Örs Orosz
  (delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
 • Árpád Horváth
  (delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
 • Ing. František Magyari
  (delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
© 2013 Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno. Všetky práva vyhradené.