Logo
Vytlačiť túto stránku
pondelok, 17 október 2011 00:00

Vedenie školy

Ing. Ján Vetter

Ing. Ján Vetter
riaditeľ školy

Ing. Erika Szalaiová Ing. Farkas Lívia

Ing. Erika Szalaiová
zástupkyňa riaditeľa

Ing. Lívia Farkasová
zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Angelika Kopják
vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

 

© 2013 Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno. Všetky práva vyhradené.