Logo
Vytlačiť túto stránku
nedeľa, 11 január 2015 19:41

Cieľové skupiny a lokalizácia projektu

Cieľovou skupinou by boli žiaci, učitelia a zamestnanci našej školy. Spolupráca by sa zamerala na osvetovú činnosť Enviromentálna výchova – oblasť využiteľnosti obnovitelných a alternatňivnych zdrojov energie a to slnečnej na našej škole a v regióne Komárna.

© 2013 Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno. Všetky práva vyhradené.