Logo
Vytlačiť túto stránku
nedeľa, 18 december 2011 15:34

Bloková schéma zdroja energie

Principiálna bloková schéma zdroja energie z vybraného sortimentu prvkov obnoviteľných zdrojov energie pre Projekt-grant Živá energia 2011 SPŠ-ISZKI Komárno, Petőfiho 2.

© 2013 Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno. Všetky práva vyhradené.