Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ocenení plaketou školy


SPŠ SE v Komárne v školskom roku 2001/2002 oslávila polstoročie svojej existencie. Od počiatkov až po súčasnosť prešla mnohými zmenami, vychovala množstvo vynikajúcich odborníkov, vedúcich pracovníkov a to vďaka obetavej práci pedagógov a zamestnancov školy.


Pri príležitosti 50. výročia založenia školy bolo ocenených plaketou SPŠ SE 12 jej bývalých zamestnancov, prevažne učiteľov ale aj pracovníkov školy.


V tejto tradícii pokračujeme, každý rok pribudnú ďalší terajší aj bývalí zamestnanci školy a tiež žiak maturitného ročníka, ktorý počas štúdia dosiahol najlepšie výsledky.


Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2001-2021 je v archíve