Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Stravovanie


Adresa:

Školská jedáleň, Gazdovská 13, Komárno ako súčasť Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

Sídlo: Gazdovská 13, 945 50  Komárno

Tel. / e-mail:

035/7731 453 — vedúca školskej jedálne, jedalen@spskn.sk

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

035/7731 439, kl. 225 — administratívna pracovníčka
 

Študenti ubytovaní v internáte majú možnosť odoberať celodenné stravovanie v školskej jedálni, ktorá sa nachádza na prízemí internátu. Kapacita školskej kuchyne je 483 hlavných jedál denne, kapacita jedálne 130 miest.

Evidencia stravovania

Žiaci a zamestnanci odoberajú stravu formou používania čipových kariet, ktoré stravníci dostanú v septembri za poplatok 5,– € - školskú kartu žiaci a zamestnanci školy a 2,-- € čipovú kartu na stravovanie žiaci iných škôl. Žiak túto kartu si môže ponechať počas celého obdobia ubytovania v internáte.

V prípade straty alebo poškodenia čipovej karty stravník dostane novú kartu za poplatok 8,-- € za školskú kartu a za 2,– € za čipovú kartu na stravovanie.

Platby za stravu je možné realizovať prevodom z účtu buď jednorázovo alebo formou trvalého príkazu.


Číslo účtu za stravovanie: IBAN SK02 8180 0000 0070 0030 9528
Variabilný symbol: <rodné číslo žiaka>
Termín úhrady: mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

aspoň 24 hodín pred začiatkom stravovania, t.j. do 8.00 hod. predchádzajúceho dňa, a to:

  1. telefonicky na č. 035/ 7731 439, kl. 225 u administratívnej pracovníčky,
  2. e-mailom na adresu: jedalen@spskn.sk alebo peredy@spskn.sk,
  3. vhodením oznamu do schránky, ktorá sa nachádza na prízemí školského internátu.

Neodobraté stravovanie sa vyúčtuje vždy na konci školského roka, t.j. ku dňu 30.6. a na konci kalendárneho roka, t.j. ku dňu 31.12. a preplatok sa vráti na účet.

Výdaj stravy:

Raňajky a večere sa vydávajú pre jednotlivé podlažie po etapách , obedy sa vydávajú v poradí prichádzania žiakov z vyučovania.


a) raňajky 6.50 — 7.30 hod.
b) obed 12.30 — 15.00 hod.
c) večera 18.00 — 18.45 hod.

 

Stravné jednotky platné od 1. 5. 2022 fin. limit + rež. náklady = úhrada
a) raňajky 1,55 € + 0,10 € = 1,65 €
b) obed 1,70 € + 0,30 € = 2,00 €
c) večera 1,60 € + 0,35 € = 1,95 €
Celodenné stravovanie:  4,85 € + 0,75 € = 5,60 €