Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ubytovanie


Adresa:

Školský internát, Gazdovská 13, Komárno ako súčasť Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

Sídlo: Gazdovská 13, 945 50  Komárno

Tel. / e-mail:

035/7730 139 — hlavný vychovávateľ, +421 917 125 820, office@spskn.sk

Možnosti ubytovania

Ubytovanie našim žiakom poskytujeme v trojposchodovej budove školského internátu. Kapacita ubytovania je 219 miest. Študenti sú rozdelení do výchovných skupín podľa pohlavia.Na umiestnenie v školskom internáte žiak nemá právny nárok. Ak pre nedostatok kapacity nemôžu byť ubytovaní všetci prihlásení uchádzači, umiestňujú sa podľa kritérií stanovených školským internátom. Prihlášku do školského internátu podávajú plnoletí žiaci, ak sú neplnoletí, ich rodičia alebo iní zákonní zástupcovia na predpísanom tlačive poštou na adresu školy. Rozhodnutie o prijatí platí na bezprostredne nasledujúci školský rok. 

Ubytovanie

Študenti sú ubytovaní v trojlôžkových izbách so základným vybavením. Sociálne zariadenia sú spoločné a nachádzajú sa na poschodí. Na každom poschodí je k dispozícii aj zariadená kuchynka. V suteréne sa nachádza spoločenská miestnosť s televízorom, biliardovým stolom a stolným futbalom.

Život v školskom internáte

Na organizovanie každodenného života je vypracovaný vnútorný školský poriadok internátu.

Voľný čas

Možnosť využitia voľného času žiakom zabezpečujeme činnosťou záujmových krúžkov:

  • stolnotenisový,
  • futbalový,
  • basketbalový,
  • volejbalový,
  • kulturistika a gymnastika,
  • aerobic a fitnes.

Počas prevádzky internátu sú študentom k dispozícii stolnotenisová hala, posilňovňa a školské ihrisko. Žiaci môžu používať vlastné počítače V celej budove je zabezpečený voľný prístup k internetu.

Spoločenské podujatia

Každoročne pravidelne organizujeme rôzne spoločné podujatia, ako imatrikulácia prvákov, diskotéky, deň študentov, vianočné posedenie, maškarný ples, spoločné návštevy kina, a iné.

 

Poplatky za ubytovanie platné od 1. 9. 2022
Mesačný paušálny poplatok: 30 €
Číslo účtu na ubytovanie: IBAN SK59 8180 0000 0070 0030 9472
Variabilný symbol: <rodné číslo žiaka>
Termín úhrady: mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca.