Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

11. jún 2024 Utorok

Konštrukčná súťaž

Napísal(a) Ing. Peter KálosiAko sa už stalo tradíciou, aj tentoraz sme na konci školského roka zorganizovali konštrukčnú súťaž pre žiakov tried prvého ročníka. Súťaž sa uskutočnila dňa 30. 5. 2024. Žiaci mali možnosť porovnať svoje praktické zručnosti a skúsenosti so svojimi rovesníkmi pri zostavovaní a oživovaní svetelného efektu riadeného mikroprocesorom s viacerými módmi. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov tried prvého ročníka. V súťaži sa hodnotila funkčnosť daného zariadenia, rozmiestnenie súčiastok na univerzálnom plošnom spoji, čistota práce a kvalita spájkovania. Celkový možný počet bodov, ktorý mohli súťažiaci získať, bolo 100 bodov. Výsledky súťaže boli nasledovné:

1. miesto – Szabó Kálmán Tamás, I.G – 97 bodov

2. miesto – Ney Peter, I.F – 96 bodov

3. miesto – Trgiňa Marcel, I.K – 94 bodov

Víťazom blahoželáme a želáme im veľa úspechov pri ďalších odborných súťažiach. Súťaž organizačne zabezpečil Ing. Peter Kálosi v spolupráci s  Ing. Oto Nagyom. Touto cestou by som sa chcel poďakovať hlavnému organizátorovi za kvalitnú organizáciu súťaže a za výber a prípravu zaujímavého zapojenia.