Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

17. máj 2023 Streda

Rozlúčka štvrtákov so školou...

Napísal(a) Mgr. Eva KosárováTo nie je, nie je lúčenie, hoc chveje sa nám hlas... Sú to slová známej pesničky, ba priam odrhovačky znejúcej chodbami stredných škôl pri lúčení sa maturantov s ňou. Štyri roky života stráveného na alma mater sú častokrát rozhodujúcimi pri ďalšom smerovaní osudov našich študentov. A tie osudy sú toľkoraké, koľkí brány školy opustia. Spoznali sa len tak nedávno, no predsa tie roky strávené spolu, budú navždy vpečatené v spomienkach. A práve tie sú nezmazateľné. Tvoria hlavnú tému, keď dôjde k stretávke po 5, 10, 15, či viac rokoch. Či už to boli výroky profesorov, pestvá, ktoré povystrájali počas vyučovania, online vyučovania, alebo to boli výčiny na školskom internáte, presne ony tvoria jadro rozhovorov pri náhodnom či plánovanom stretnutí tvárí, ktoré po študentoch zostanú na tablách tried zdobiacich chodby našej školy.

I v tomto školskom roku sme dali pomyselné zbohom piatim triedam. Stalo sa tak 12. mája 2023 vzhľadom na nepriazeň počasia v trochu netradičnej podobe, v aule školy. Študenti sa tak lúčili takpovediac na tri etapy, ale zachovali sme tradíciu, podľa ktorej každý rok pri rozlúčke so školou udeľuje vedenie školy najúspešnejšiemu maturantovi plaketu školy. Dostáva ju ten zo študentov, kto sa svojím osobnostným zástojom zaslúžil o šírenie dobrého mena našej ustanovizne. Tento rok padol výber na Ádáma Nagya zo IV.C triedy, ktorý nielenže reprezentoval školu na odborných súťažiach rôzneho druhu i na medzinárodnej úrovni, ale sa zapájal aktívne i do diania školskej televízie a študentského parlamentu. Gratulujeme mu k tomu a jemu i všetkých maturantom želáme šťastnú ruku pri maturitnom stole a úspešný štart do života s veľkým Ž.