Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

PRIEMYSLOVKA70


Srdečne Vás vítame na webovej stránke Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne, ktorú sme zriadili v súvislosti so 70. výročím založenia školy.

V školskom roku 2021/2022 oslávila škola 70. výročie jej založenia a v tomto priestore sme zverejnili spomienky, zaujímavosti, resp. reportáže o uskutočnených podujatiach. Vydajte sa s nami na obhliadnutie sa za siedmimi desaťročiami!


Študentom a učiteľom školy sme adresovali výzvy súvisiace s jubilejným školským rokom: školská hymna, slogan, fotosúťaž, resp. súťaž v tvorbe videí súvisiacich so školou - očakávali sme tvorivé diela priemyslovákov. Aj tradičné odborné súťaže a podujatia, ktoré sme realizovali počas školského roku, sa niesli v znamení výročia


Pravidelne sme aktualizovali obsah súvisiaci s výročím. Bývalí učitelia a študenti školy vo svojich odpovediachm na sedem otázok každý mesiac sumarizovali, čo pre nich Priemyslovka znamená. Na webovej stránke školy sme zverejnili zaujímavosti o našej inštitúcii pod názvom „Priemyslovka 70: minulosť a prítomnosť“, ktoré tvorili základ pre súťaž s názvom „Kto vie viac o Priemyslovke?“, v rámci ktorej si naši študenti preverili svoje znalosti


Jubilejná slávnostná akadémia, v rámci ktorej ožili významné udalosti a kuriozity posledných siedmich desaťročí, sa uskutočnila na 9. júna 2022. K nej sa viazala aj výstava zachytávajúca históriu školy, ktorá sa uskutočnila v Mestskom kultúrnom stredisku Béniho Egressyho.


Neodmysliteľným bolo aj vydanie jubilejnej ročenky pri príležitosti 70. výročia založenia školy, na stránkach ktorej sa popri histórii školy objavia mnohé zašedlé fotografie a spomienky. V podobnom duchu sa nesie aj výstava v priestoroch školy, v rámci ktorej sú vystavené učebné pomôcky, kresby, zošity s cieľom ukázať školu v premenách času. Na počesť jubilea školy bola vytvorená nová plaketa a rôzne spomienkové predmety.PRIEMYSLOVKA vo svetle otázok a odpovedí


7 desaťročí - 7 otázok