Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

03. júl 2023 Pondelok

Športový deň školy 2023

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Každoročne v posledný školský týždeň organizujeme športový deň s netradičnými disciplínami. Vo štvrtok 29.6.2023 sme na našej škole strávili tradičné predpoludnie plné zábavy a športu. Na jednotlivých stanovištiach čakali súťažiacich zaujímavé aktivity v záujme potešenia sa z pohybu po celoročnej namáhavej práci a zasúťaženia si pred rozdávaním vysvedčení, resp. vyskúšania... čítaj ďalej


03. júl 2023 Pondelok

VI. Ipari cup 2023

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


28. júna 2023 sa šiestykrát v poradí uskutočnila už tradične pred ukončením školského roku súťaž Ipari Cup 2023.  Do súťaže sa dalo registrovať vo futbale a v plážovom volejbale. Podmienkou registrácie bolo, aby v každom družstve bol aspoň jeden člen súčasným či bývalým študentom SPŠ SE.   Do zápolenia, ktoré prebiehalo klasicky v dobrej nálade, sa vo volejbale prihlásilo deväť družstiev a vo... čítaj ďalej


29. jún 2023 Štvrtok

Regionálne kolo súťaže v technickom kreslení

Napísal(a) Ing. Annamária Kányai


Dňa 22. júna 2023 sa žiaci Varga Patrik z I.C triedy a Tóthová Regina z I.D triedy zúčastnili regionálneho kola súťaže v technickom kreslení, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole dopravnej v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov, a to v kategóriách: študijný odbor a učebný odbor. Naši žiaci zabojovali v silnom konkurenčnom prostredí a získali úctyhodné 1. miesto –  Varga Patrik a 4. ... čítaj ďalej


29. jún 2023 Štvrtok

Erasmus+ v Belgicku

Napísal(a) Zsolt Bencz, III. C


Do projektu Erasmus+ som sa zapojil s očakávaním nových skúseností – osobných, cestovateľských i pracovných. Novou skúsenosťou pre mňa bolo, že som dokázal prekonať averzie voči ľuďom a zistil som, že moja miera prispôsobivosti je vyššia, než som očakával. Cestovateľskou skúsenosťou pre mňa bolo, že, hoci som prvý raz v živote letel lietadlom, na moje počudovanie som nestresoval. Zároveň som mal možnosť spoznať novú krajinu, mieša... čítaj ďalej


23. jún 2023 Piatok

Erasmus+ v Brne

Napísal(a) András Lami, III.D


V dňoch 22.5. až 2.6.2023 sa vybraní žiaci odboru TIS Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne zúčastnili odbornej stáže v rámci programu Erasmus+ v Brne. Jej cieľom popri nadobudnutí pracovných zručností je aj skvalitnenie jazykových a komunikačných zručností v cudzom jazyku. Ako tieto dva týždne vnímali sami študenti, si môžete prečítať nižšie:   „V českom Brne sme strávili d... čítaj ďalej


23. jún 2023 Piatok

Ďalšia kapitola v odbornej spolupráci

Napísal(a) Boglárka Petheő


Spolupráca Technickej školy v Ade v Srbsku a Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Komárne pretrváva už viac ako desať rokov. Aj v dôsledku pandémie Covid-19 sme nemali možnosť v uplynulých rokoch nadviazať na tieto vzťahy. Návšteva spomínanej školy v rámci programu Erasmus+ Mobility sa uskutočnila s cieľom oživiť niekdajšiu spoluprácu.     Obe vzdelávacie inštitúcie sú u... čítaj ďalej


23. jún 2023 Piatok

Odborná prax v zahraničí

Napísal(a) Gergő Szuri, študent III.G triedy


Počas toho, ako na našej Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Komárne prebiehali ústne maturitné skúšky, sme sa jej 11 študenti v rámci programu Erasmus+ zúčastnili dvojtýždňovej zahraničnej odbornej stáže v Budapešti. Šiesti študenti odboru strojárstvo ju vykonávali vo firme C3D, kde sa oboznámili s používaním programu Creo 3D. My piati elektrotechnici sme dostali možnosť rozvíjať svoje vedomosti ... čítaj ďalej


20. jún 2023 Utorok

Návšteva Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove

Napísal(a) Mgr. Adriana Boschetti


Prváci našej školy sa v tomto školskom roku v mesiaci máj a jún 2023 navštevovali  Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove. V mesiaci máj navštívila hvezdáreň I.C, D, F a K trieda a v mesiaci jún I.G trieda. Slovenská ústredná hvezdáreň vznikla v roku 1871 ako jedno z prvých astro-fyzikálnych observatórií  v Európe. Zakladateľom tejto inštitú... čítaj ďalej


20. jún 2023 Utorok

Konštrukčná súťaž

Napísal(a) Ing. Peter Kálosi a Ing. Oto Nagy


Ako sa už stalo tradíciou, tak aj na konci tohto školského roku sme zorganizovali konštrukčnú súťaž pre žiakov tried prvého ročníka. Súťaž sa uskutočnila dňa 2. 6. 2023. Žiaci mali možnosť porovnať svoje praktické zručnosti a skúsenosti so svojimi rovesníkmi pri zostavovaní a oživovaní svetelného efektu riadeného mikroprocesorom s viacerými módmi. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov z tried prvého ročníka. V súťaži sa ho... čítaj ďalej


09. jún 2023 Piatok

Župná kalokagatia – obvodné kolo

Napísal(a) Mgr. Michaela Adámiková


Dňa 02.06.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola  Župnej kalokagatie, ktorá sa uskutočnila v Nových Zámkoch za účasti 15-tich družstiev. Išlo o orientačný pretek na 2 km pre päťčlenné zmiešané družstvá . Súťažiaci boli hodnotení z teoretických i praktických vedomostí.  Cieľom celej súťaže bolo spojiť krásu tela a ducha, využiť teoretické vedomosti o ochrane človeka a prírod... čítaj ďalej


09. jún 2023 Piatok

Víťazný projekt Dávida Bariča v celoslovenskom finále súťaže Junior Web

Napísal(a) Ing. Štefan Bucz


Dňa 28.4. a 29.4.2023 sa konalo celoslovenské finále súťaže Junior Internet na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Príležitosti zmerať si sily v kategórii súťaže Junior Web a reprezentovať Strednú priemyselnú školu strojnícku a elektrotechnickú v Komárne v celoslovenskom meradle sa ujal Dávid Barič, žiak triedy III.F. Do prvého kola súťaže sa zapojil so svojím projektom Systém n... čítaj ďalej


05. jún 2023 Pondelok

Kalokagatia pre 1.ročník

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 2.6.2023 sa uskutočnila športovo-vedomostná súťaž družstiev tried prvého ročníka pod názvom kalokagatia. Triedy mali za úlohu postaviť päťčlenné družstvo, ktoré ju prezentovalo. Po štarte každý člen družstva  absolvoval všetky stanovištia v čo najkratšom čase v snahe dosiahnuť maximálne množstvo bodov za výkon. Víťazom sa stalo družstvo, ktoré dosiahlo najväčší počet bodov v najkratšom časovom limite. Súťažné ... čítaj ďalej


02. jún 2023 Piatok

Plavecký výcvik

Napísal(a) Mgr. Serafína Jóba


Aj v tomto školskom roku sme pre študentov 1. ročníka zorganizovali plavecký výcvik. S výnimkou 9 žiakov, ktorí sa nemohli výcviku zúčastniť zo zdravotných dôvodov, všetci úspešne zvládli preplávanie určenej vzdialenosti. Výcvik prebiehal vo dvoch skupinách: I.C, D, F a I. G a K. Najúspešnejší v prvej skupine:   Chlapci na 50m:          1. Ďumbier Dániel ... čítaj ďalej


17. máj 2023 Streda

Rozlúčka štvrtákov so školou...

Napísal(a) Mgr. Eva Kosárová


To nie je, nie je lúčenie, hoc chveje sa nám hlas... Sú to slová známej pesničky, ba priam odrhovačky znejúcej chodbami stredných škôl pri lúčení sa maturantov s ňou. Štyri roky života stráveného na alma mater sú častokrát rozhodujúcimi pri ďalšom smerovaní osudov našich študentov. A tie osudy sú toľkoraké, koľkí brány školy opustia. Spoznali sa len tak nedávno, no predsa tie roky stráven&eac... čítaj ďalej


16. máj 2023 Utorok

Súťaž v Scrabble - Scrabble-verseny

Napísal(a) Tímea Mészáros


18. apríla 2023 sme zorganizovali súťaž v skladaní slov, Scrabble, ktorá študentom poskytuje možnosť rozšírenia slovnej zásoby a rozvíja aj ich strategické zručnosti. Z 28 prihlásených sa na prvých miestach umiestnili:   Nyirán Panna Sára, I.D Bodzás Joel Bohdan, II.F Molnár Sámuel, I.K. ... čítaj ďalej


16. máj 2023 Utorok

Súťaž v preklade piesní

Napísal(a) Tímea Mészáros


3. mája sme zorganizovali súťaž v preklade piesní z angličtiny, pričom žiaci dostali za úlohu preložiť text piesne Two Feet – I Feel Like I´m Drowning. Pri rozhodnutí o poradí prekladov bolo popri presnosti prekladov rozhodujúce použitie rýmov, dodržanie rytmu. Poradie bolo nasledovné:   1. Zongor Eliza Jázmin, IV.D 2. Egyed Dávid, I.K 3. Gyepes Dániel, I.G.   Najlepší slovenský preklad vzišiel z pera Samuela Kubíka z II.F triedy. ... čítaj ďalej


03. máj 2023 Streda

Priemyslováci vo finále súťaže SolidEdge

Napísal(a) Boglárka Petheő


V polovici apríla sa konalo štátne kolo súťaže SolidEdge v Budapešti, na ktorom našu školu reprezentovali Mihály Balogh z III.C a Ádám Nagy zo IV.C. Táto súťaž kladie na účastníkov vysoké nároky, keďže sú do záverečného zápolenia vybraní na základe zaslaných súťažných prác. Do finále sa prebojovali 20 účastníci z domáceho i cezhraničného prostredia. ... čítaj ďalej


03. máj 2023 Streda

Medzinárodná matematická súťaž Klokan 2023

Napísal(a) Mgr. Csaba Sülei


16. marca 2023 prebehla medzinárodná súťaž Kolkan. Z našej školy sa do nej prihlásilo 47 žiakov z prvých troch ročníkov. Spomedzi 248 celkovo prihlásených študentov prvého ročníka stredných škôl sa na 29. mieste umiestnil Bence Őszi (I.G), na 60. Dominik Méri (I.G), na 64. mieste Kristóf Kürti (I.C). V druhom ročníku spomedzi všetkých 130 účastníkov skončila Anna Czöpek (II.D) na 12., Dániel Kovács (II.D) na 22.,... čítaj ďalej


28. apríl 2023 Piatok

Deň Zeme 2023

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


21. apríla 2023 sa aj študenti našej školy zapojili do čistenia prírody pri príležitosti Dňa Zeme. V tomto školskom roku SPŠ SE zastupovali žiaci I.C, ktorých cesta viedla postupne od mesta k mŕtvemu ramenu Váhu.   Študenti usilovne pracovali a, žiaľ, musíme skonštatovať, že opäť naplnili veľké množstvo vriec na smeti. Bol to smutný pohľad vidieť, ako si prírodu nevážime, no napokon sme spokojne ukončili našu prácu a výrazne sme... čítaj ďalej


28. apríl 2023 Piatok

Siemens Young Generation Award 2023

Napísal(a) Ing. László Borka


Spoločnosť Siemens dlhodobo a strategicky pomáha talentovaným študentom. Prostredníctvom ocenenia Siemens Young Generation Award podporuje študentov stredných odborných škôl za projekty vyrobené zo Siemens modulov a motivuje mladých ľudí, aby uplatnili svoj talent a spojili teoretické vedomosti s potrebami praxe. Súťaž organizuje divízia Digital Industries v spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami. 20. ročník súťaže SYGA určenej študentom stredn&y... čítaj ďalej


26. apríl 2023 Streda

Súťaž z hospodárskej korešpondencie

Napísal(a) Ing. Izabela Németh


Dňa 18. apríla 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže z administratívnej korešpondencie pre 3. a 4. ročník odboru TIS. Žiaci mali vyhotoviť faktúru a dodací list podľa zadania a napísať obchodný list vo forme objednávky. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov.   Výsledky súťaže: 1. kategória: 1. miesto  Rási Kincső, III.D 2. miesto  Sárkány Viktória, III.D 3. miesto  Szabó Dániel, III.D   2... čítaj ďalej


26. apríl 2023 Streda

XXVIII. ročník súťaže Infoprog 2023, Fiľakovo

Napísal(a) Ing. Tamás Tӧrӧk


18. – 19. apríla 2023 sa po dvoch rokoch online zápolenia konala súťaž opäť vo svojich zaužívaných priestoroch historického mesta Fiľakovo, konkrétne v jeho Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským. Do súťaže sa prihlásilo 12 škôl so svojimi tímami v kategórii A (3. – 4. ročník) a B (1. – 2. ročník).  Našu školu reprezentovali Szuri Gergő, III.G; Fábrik Tamás, Szabó Bence, Szlovák Máté, II... čítaj ďalej


26. apríl 2023 Streda

Víťazné ťaženie - III. časť

Napísal(a) Mgr. Erik Sokol


Dňa 17. apríla 2023 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč v Strednej zdravotníckej škole – Egészségügyi Középiskola Nové Zámky. Stretli sa tu medailisti okresných kôl a každý si brúsil zuby na celoslovenské kolo, do ktorého postupovali prví traja. Náš reprezentant, Zsolt Bencz (III.C), pokračoval vo víťaznom ťažení a umiestnil sa na prvom mieste. Vybojoval si tak postup do celoslovenského... čítaj ďalej


26. apríl 2023 Streda

Súťaž z účtovníctva

Napísal(a) Ing. Klaudia Hegedűšová


Dňa 27. marca 2023 bolo uskutočnené školské kolo súťaže z účtovníctva pre 2., 3. a 4. ročník odboru TIS. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov. Organizátori súťaže: Ing. Hegedűšová a Ing. Szalaiová.   Výsledky:/Eredmények:   1. kategória: 2. ročník/évfolyam 1. Czöpek Anna, Révész Róbert 2. Balogh Áron 3. Király Réka   2. kategória: 3. ročník/évfolyam 1. R&aac... čítaj ďalej


12. apríl 2023 Streda

Bronz v basketbale

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


Družstvo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne sa 29. a 30. marca zúčastnilo majstrovstiev okresu v basketbale.   Osem družstiev zapojených do súťaže bolo rozdelených do dvoch skupín, z ktorých ďalej postúpili prvé dve družstvá. Naši študenti postúpili suverénne do ďalšieho kola.  V semifinále sme zápolili s družstvom Gymnázia Hansa Selyeho, pričom zápas sme prehrali... čítaj ďalej


12. apríl 2023 Streda

Kvíz o reáliách Nemecka

Napísal(a) Mgr. Edit Ollé


Dňa 28. marca 2023 sa za účasti 12 žiakov uskutočnila súťaž „Čo vieš o Nemecku“. Súťažiaci mali 45 minút na vypracovanie otázok s voliteľnými odpoveďami z reálií Nemecka. Hodnotili sa počet bodov a čas.   Na prvých troch miestach sa umiestnili nasledovní žiaci: 1. Márk Csicsay, III.F 2. Evelyn Nagy, IV.D 3. Viktória Košík, IV.D   Víťazom gratulujeme! ... čítaj ďalej


30. marec 2023 Štvrtok

ENERSOL-SK 2023

Napísal(a) Ing. László Borka


Aj v školskom roku 2022/23 sme sa zapojili do súťaže Enersol-SK, zameranej na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, oblasť úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvárania trvalého vzťahu k ochrane životného prostredia. Súťaží sa v 3 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjanie tvorivýc... čítaj ďalej


29. marec 2023 Streda

Krajské kolo SOČ

Napísal(a) Ing. László Borka


Na krajskom kole súťaže SOČ 22. marca 2023 sme mali zastúpených 4 študentov elektrotechniky. Školu reprezentovali v kategórii informatika Dominik Oslanec a Viktor Máriási zo IV. F a v kategórii elektrotechnika András Péter Rajkovics zo IV.G a  Bence Tóth zo IV.K triedy, ktorý s prácou Diaľkovo ovládané vozidlo získal 3. miesto. Študenta pripravil Ing. Štefan Bucz. K výsledku gratulujeme! ... čítaj ďalej


26. marec 2023 Nedeľa

Majstrovstvá okresu v basketbale dievčat

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Po dlhšej pauze  sme sa opäť stretli na majstrovstvách okresu v basketbale dievčat, ktoré sa uskutočnili  21.3.2023 na Gymnáziu Ľ. J. Šuleka v Komárne. Pôvodne bolo prihlásených päť škôl, ale súťaže sa zúčastnili len štyri družstvá. Hrací čas bol 2x10minút. Po prvom víťazstve nad SOŠOaS na Budovateľskej ulici boli dievčatá plné entuziazmu a odhodlania zvíťaziť, ale pri ostatných zápasoch n&aac... čítaj ďalej


15. marec 2023 Streda

Majstrovstvá školy v silovom päťboji

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 9.3.2023 sme na našej škole usporiadali MŠ v silovom päťboji. Súťažilo sa podľa pravidiel silového päťboja   Na začiatku sa všetci súťažiaci odvážili. Tento údaj sa použil pri výpočte hmotnosti činky 40, 60 a 80% pre jednotlivé  disciplíny súťažiaceho. Zvíťazil študent s najvyšším počtom opakovaní spolu v jednotlivých disciplínach, pričom pri všetkých disciplínach vo východi... čítaj ďalej


15. marec 2023 Streda

Beseda o formách a prejavoch kyberšikanovania

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 8.3.2023 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému - formy a prejavy kyberšikanovania, ktorá bola spojená s premietaním krátkeho filmu. Beseda sa uskutočnila v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného  zboru v Komárne, lektorkou bola  Mgr. Adrianna Grupáčová z OR PZ KN, ktorá veľmi pútavou formou uviedla študentov do problematiky šikanovania. Internet sa stal dostupným  takmer pre každého. Priná... čítaj ďalej


08. marec 2023 Streda

Súťaž z administratívy a korešpondencie - ADK

Napísal(a) Ing. Andrea Hrivíková


28. februára 2023 prebehla školská súťaž z ADK pre žiakov z 1.D a 2.D. Prihlásilo sa 22 žiakov, ktorých  úlohou bolo čo najrýchlejšie a najpresnejšie opísať súťažný text.  Víťazom sa stal ten, kto mal najnižšiu chybovosť a čo najlepšiu rýchlosť. V prípade rovnosti bodov rozhodovala presnosť písania. Výsledky sú nasledovné:   2.D trieda: Umiestnenie Meno ... čítaj ďalej


08. marec 2023 Streda

Okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

Napísal(a) Mgr. Erik Sokol


Dňa 7. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč v aule Gymnázia Hansa Selyeho. Konkurencia bola veľká, o čom svedčí aj to, že všetci súťažiaci sa umiestnili v zlatom a striebornom pásme. Náš reprezentant, Zsolt Bencz (III.C), pokračoval vo víťaznom ťažení a umiestnil sa na prvom mieste, čím si vybojoval si postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole! ... čítaj ďalej


08. marec 2023 Streda

Valentínska kvaka krvi 2023

Napísal(a) Mgr. Adriana Boschetti


Už 28 rokov, vždy vo februári, pripomína Slovenský Červený kríž kampaňou Valentínska kvapka krvi potrebu pravidelných darcov krvi a neustáleho získavania nových darcov krvi medzi zdravými ľuďmi. Snáď každý z nás má vo svojom okolí darcu krvi. Alebo naopak, pozná niekoho, kto krv druhého človeka potreboval a tá mu zlepšila zdravie, či doslova zachránila život. A sú medzi nami aj ľudia, ktorí si na vlastnej koži vysk&u... čítaj ďalej


07. marec 2023 Utorok

Súťaž v streľbe zo vzduchovky

Napísal(a) Mgr. Serafína Jóba


2. marca 2023 sme zorganizovali majstrovstvá školy v streľbe zo vzduchovky, ktorá, napočudovanie, sa stretla s veľkým ohlasom. Prihlásilo sa až 71 súťažiacich. Umiestnenia sa prvých priečkach boli nasledovné:   dievčatá:         1. Csontos Csilla, I.D 2. Paluska Bernadett, IV.D                           3. Varga Dóra, IV.D   chlapci:&n... čítaj ďalej


02. marec 2023 Štvrtok

Lyžiarsky výcvik na Priemyslovke

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


Po siahodlhých dvoch rokoch pauzy sa nám opäť podarilo zorganizovať lyžiarsky výcvik. V tomto školskom roku sa spolu 83 žiakov druhého a tretieho ročníka zúčastnilo na tomto obľúbenom pobyte, miestom konania ktorého sa bola obec Párnica, konkrétne penzión Adak.  Samotný výcvik prebiehal v skiparku Kubínska hoľa, vzdialeného od obce Párnica 13 kilometrov. Pri skvelých podmienkach, za nádherného slnečného počasia sa konal... čítaj ďalej


24. február 2023 Piatok

Súťaž v písaní esejí

Napísal(a) Ing. Erika Pisoňová


Súťaž „Essay Writing Competition“ sa uskutočnila 6.februára 2023. Naši študenti preukázali  svoje vedomosti a kreativitu v písaní esejí v anglickom jazyku. Študenti súťažili v dvoch kategóriách. Prváci a druháci písali zaujímavý príbeh v minulom čase a žiaci tretieho a štvrtého ročníka písali úvahu, ktorej zvládnutie si už vyžadovalo komplexnejšie jazykové zr... čítaj ďalej


24. február 2023 Piatok

Štvrtáci sa ponorili do sveta financií aj vďaka virtuálnej realite

Napísal(a) Ing. Andrea Hrivíková


Na hodine ekonomiky sme zapojili triedu IV.F do projektu VR Generation zameraného na zlepšenie finančnej gramotnosti študentov stredných škôl.   Mladé slovenské talenty, Tomáš Brngál a youtuber Daniel „GoGo” Štrauch, vytvorili aplikáciu vo virtuálnej realite za pomoci MŠVVaŠ SR, ktorú finančne podporila Nadácia Tatra banky. Projekt sa začal 26.10.2022 tým, že žiaci absolvovali anonymný online prieskum, kt... čítaj ďalej


15. február 2023 Streda

Školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

Napísal(a) Mgr. Erik Sokol


Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu  a športu  Slovenskej   republiky  vyhlásilo i v školskom  roku  2022/2023 pre  žiakov  základných  škôl,  gymnázií  a stredných  odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským postupovú súťaž Poznaj slovenskú reč. Žiaci SPŠSE – GESzKI Komárno súťažia v III. kategórii spolu so žiakmi 6. a 7. ročníka osemr... čítaj ďalej


10. február 2023 Piatok

Odborné skúsenosti na nezaplatenie

Napísal(a) Boglárka Petheő


V prvom polroku aktuálneho školského roku sa naši štvrtáci mohli zúčastniť odbornej stáže v rôznych krajinách EÚ vo viacerých turnusoch. Vďaka programu Erasmus+ takto navštívili Budapešť, Brno a belgické mesto Temse.   Traja študenti získali cenné skúsenosti v rámci stáže v podniku Stöbich Brandschutz, s.r.o. v Brne, kde kategorizovali jednotlivé dokumenty, zakladali ich do šanóno... čítaj ďalej


08. február 2023 Streda

Školské kolo olympiády z matematiky

Napísal(a) PaedDr. István Bosnyák


24. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z matematiky. Zúčastnili sa ho traja žiaci prvého ročníka:  Galántai Koppány András z I.D, Hompora Gábor a Major György z I.G. Najviac bodov získal Major György szerezte, ale, žiaľ, ani jeho výsledok neprekročil počet bodov stanovený na postup do vyššieho kola súťaže. K výsledku na domácej pôde gratulujeme a želáme ďalšie úspechy a výdrž! ... čítaj ďalej


08. február 2023 Streda

Pamätná matematicko-fyzikálna súťaž Istvána Cornidesa

Napísal(a) PaedDr. István Tóth


S trochu nižším záujmom zo strany študentov sa 25. novembra 2022 uskutočnila domáca súťaž Gymnázia Hansa Selyeho. Zapojili sa do nej prevažne študenti matematicko-fyzikálnych tried gymnázií zo Slovenska i Maďarska. Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí v silnej zostave získali nasledovné výsledky:   Kategória        Meno               &nb... čítaj ďalej


01. február 2023 Streda

Konštrukčná súťaž

Napísal(a) Ing. Števko Iván


Dňa 26.1.2023 sa uskutočnila konštrukčná súťaž pre triedy strojárskeho odboru. Súťaž pozostávala z vyhotovenia výrobného postupu súčiastky a z jej výroby na sústruhu. Víťazom súťaže sa stal Forró Dániel (IV.C), druhé miesto obsadil  Balogh Mihály (III.C) a na treťom mieste sa umiestnil Bencz Zsolt (III.C). ... čítaj ďalej


22. december 2022 Štvrtok

Súťaž v preklade piesní z maďarčiny alebo čím je vlastne sviatok

Napísal(a) Mgr. Eva Kossárová


Dva roky sme sa museli vzdať myšlienka pospájať šikovných a talentovaných žiakov, aby si vyskúšali popasovať sa s prekladom textu z maďarčiny. Organizáciu súťaže si zobrala na starosť pani profesorka Mgr. Katalin Kiss. 21. decembra 2022 sa zišli žiaci z jednotlivých vyučovacích skupín a dostali za úlohu síce krátku, ale o to emotívnejšiu pieseň Zorána Ünnep (Sviatok). Študentom bolo vysvetlené, aby sa pok&uacut... čítaj ďalej


21. december 2022 Streda

Matematická súťaž Miklósa Konkolyho-Thege

Napísal(a) István Bosnyák


35. ročník domácej matematickej súťaže Konkolyho-Thege Miklósa sa uskutočnila 24. novembra 2022 na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove. Našu školu reprezentoval Kristóf Kürti z triedy I.C, ktorý vo svojej kategórii obsadil 6. miesto medzi 14 účastníkov. Blahoželáme k výsledku a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach! ... čítaj ďalej


20. december 2022 Utorok

39. ročník postupovej súťaže Zenit v elektronike

Napísal(a) Ing. Oto Nagy


Dňa 24. a 25. októbra sme na našej škole zorganizovali 39. ročník školského kola postupovej súťaže Zenit v elektronike. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to: kategória A pre žiakov 3. a 4. ročníka, kategória B pre žiakov 1. a 2. ročníka.    Celkovo sa školského kola zúčastnilo 18 súťažiacich. Víťaz každej kategórie postupuje do krajského kola, kde si zmeria svoje vedomosti a zručnosti ... čítaj ďalej


19. december 2022 Pondelok

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Napísal(a) Mgr. Michaela Adámiková


Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry   Dňa 24.11.2022 a 9.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré pozostávalo z dvoch častí a súťažilo sa v dvoch kategóriách - kategória A (3.-4. ročník), kategória B (1. - 2. ročník ). Prvá časť sa uskutočnila dňa 24.11. 2022 a vybraní žiaci z  1.F, 2.F, 3.F a 4.F triedy sa museli popasovať s transformáciou t... čítaj ďalej


15. december 2022 Štvrtok

Predvianočná charita na SPŠ

Napísal(a) Mgr. Ladek Alica


Študenti a učitelia našej školy sa pred Vianocami opäť zapojili do charitatívnej zbierky. Pripravili sme zbierku pre obyvateľov Detského domova a pre sociálne slabších občanov mesta Komárna. Zbierali sme teplé zimné ošatenie pre deti i dospelých, ale medzi darmi sa objavili aj hračky, školské potreby a obuv. Niektorí študenti doniesli svoje dary pekne zabalené, adresované podľa pohlavia a pre konkrétnu vekovú skupinu. Ďakujem kolegom, r... čítaj ďalej


14. december 2022 Streda

FiNNkvíz finančná súťaž 2022

Napísal(a) Ing. Izabela Németh


Nadácia NN v spolupráci s ASC Applied Software Consultants, s. r. o. vypísali pre  prvý a druhý ročník stredných škôl súťaž. Prvoradým cieľom iniciatívy bolo, aby hravou formou študentov upozornili na význam finančných poznatkov, a tým podporili vedomejšie narábanie s finančnými prostriedkami u mladej generácie.    Jednokolová súťaž sa konala v online priestore 23. novembra 2022 v čase od 9:00 do 12:00. Na zaslanie sprá... čítaj ďalej


08. december 2022 Štvrtok

Mikuláš na našej škole

Napísal(a) Ing. Izabela Németh


S blížiacimi sa vianočnými sviatkami zavítal 6. decembra aj na našu školu Mikuláš a jeho dvaja sprievodcovia, anjel a čert, ktorí pomáhali unavenému Mikulášovi v jeho práci.  Mikuláš obdaroval všetkých učiteľov, žiakov a zamestnancov školy, teda všetkých dospelých s detským srdcom – od pani bufetárky počnúc cez pani vrátničku – sladkou čokoládou zo svojho pln&eacut... čítaj ďalej


06. december 2022 Utorok

Vítanie jesene v študentskom parlamente

Napísal(a) Kincső Rási, III.D


9. novembra 2022 sa na škole uskutočnilo tradičné podujatie Vítabia jesene, ktoré bolo tentokrát spojené s aktivitami zameranými na utužovanie vzťahov v kolektíve. Do školy zavítal koordinátor organizácie NIVaM pre južné Slovensko, Balázs Kantár, aby pomohol členom študentského parlamentu lepšie sa spoznať. Na úvod sme začali zahrievacou hrou, pri ktorej sme museli priestor auly školy rozdeliť na dve časti a vybrať si „svoje miesto&ldq... čítaj ďalej


05. december 2022 Pondelok

Nestratím sa na Slovensku

Napísal(a) Katalin Kissová


Dňa 22. novembra sa konala konverzačná súťaž Nestratím sa na Slovensku, ktorá bola určená pre žiakov 2. ročníka tried s vyučovacím jazykom maďarským. Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov v 4 skupinách. Tohtoročnou témou bola Tradičné slovenské jedlá. Na súťažiacich čakali 4 disciplíny, v ktorých si overili svoje vedomosti. Po vyplnení kvízu o Slovensku pracovali so slovnou zásobou známej ľudovej pesničky. V konverzačnej hre T&aac... čítaj ďalej


05. december 2022 Pondelok

Vyrovnaný súboj na tohtoročnej olympiáde z anglického jazyka

Napísal(a) Petheő Boglárka


23. novembra sa za účasti 22 prihlásených študentov začalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. V jej prvom kole si zmerali sily predovšetkým v čítaní a počúvaní s porozumením, resp. v úlohách z gramatiky. Na základe testu sa do ústnej časti prebojovalo 11 najlepších študentov. Musíme vyzdvihnúť, že aj mnohí naši prváci zdolali túto časť úspešne. O deň neskôr sa kon... čítaj ďalej


01. december 2022 Štvrtok

Školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže 2022 – 2023

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Podobne ako každý rok, aj tento školský rok sme usporiadali olympiádu ľudských práv.   Nosnou témou tohtoročnej olympiády je ZÁPAS ZA MIER, DEMOKRACIU, ĽUDSKÉ PRÁVA .   Samotná súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti písali študenti test. Otázky boli zamerané na vedomosti, zručnosti a postoje študentov z oblasti ľudských práv. Prví štyria úspešní súťažiaci s najvy&sc... čítaj ďalej


01. december 2022 Štvrtok

Majstrovstvá okresu v bedmintone

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 30.11.2022 sa v telocvični SOŠOaS na Budovateľskej ulici uskutočnili majstrovstvá okresu v bedmintone .Prihlásených bolo 6 škôl. Zápasy sa hrali na štyroch kurtoch na dva víťazné sety. Začínalo sa štvorhrami dievčat i chlapcov, po nich nasledovali zápasy jednotlivcov. U oboch našich družstiev sa striedali výhry s prehrami. Hoci súťažiaci hrali s plným nasadením, obom družstvám to vynieslo len štvrté miesto.   &... čítaj ďalej


29. november 2022 Utorok

Majstrovstvá okresu vo florbale dievčat

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 28.11.2022 sa v telocvični Gymnázia Ľ. J. Šuleka uskutočnili  majstrovstvá okresu vo florbale dievčat. Z pôvodných sedem prihlásených škôl vedeli postaviť družstvá len tri školy. Na našej škole  na hodinách telesnej a športovej výchovy florbal často hráme, preto sme boli radi, že si zmeriame sily na okresných pretekoch. Hrací čas bol 3x15minút. Študentky si na zápasoch počínali veľmi dobre, bojovalo sa o&n... čítaj ďalej


20. november 2022 Nedeľa

Študentská kvapka krvi

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


Študenti Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej sa i tento školský rok zapojili do Študentskej kvapky krvi. 3. a 10. novembra 2022 sa spolu 35 študentov rozhodlo darovať najcennejšiu tekutinu, krv, aby tým pomohli všetkým chorým a odkázaným na pomoc. Zamestnanci nemocnice vytvorili naozaj priateľské prostredie našim študentom. Mladí muži si uvedomili, že jedným darovaním krvi dokážu zachrániť životy... čítaj ďalej


20. november 2022 Nedeľa

Majstrovstvá školy v stolnom tenise

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


14. novembra 2022 sa na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej konali majstrovstvá školy v stolnom tenise. Do súťaže sa zapojilo 24 študentov, ktorí zahrali pekné turnaje. Napokon záverečné víťazstvo získal prvák. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme! Konečné poradie: 1. miesto:      Galántai Koppány András, I.D 2. miesto: &... čítaj ďalej


14. november 2022 Pondelok

Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

Napísal(a) Mgr. Michaela Adámiková


Dňa 10.11.2022 sa žiaci našej školy po dlhom čase opäť zapojili do netradičnej športovej súťaže, v ktorej dominuje logické myslenie a nie pohybové nadanie. Majstrovstvá sa konali v Bátorových Kosihách a našu školu v zrýchlenom šachu  reprezentovali štyria žiaci druhého a tretieho ročníka. Postupové 3. miesto však získal len jeden žiak - Gogora Daniel z II.D triedy. Danielovi gratulujeme a prajeme mu, aby ma... čítaj ďalej


09. november 2022 Streda

Školské kolo v stolnom tenise

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Stolný tenis alebo pingpong, je veľmi obľúbená hra na našej škole. S obľubou  ho hráme v stredne veľkej telocvični, na školskom dvore, ale aj v suteréne školy. Hráme ho  väčšinou pre zábavu, tu nie je potrebná žiadna veľká fyzická kondícia a hrať ho môže skoro každý, ale hráme ho aj profesionálne. Dňa 8.11.2022 sme usporiadali  školské kolo v stolnom tenise dievčat, kde obecenstvo tvorili naši ... čítaj ďalej


07. november 2022 Pondelok

Projekt „Finančná sloboda“

Napísal(a) Ing. Klaudia Hegedűšová


Žiaci štvrtého ročníka sa začiatkom októbra 2022 zúčastnili projektu FINANČNÁ SLOBODA, ktorý je zameraný na zvýšenie finančnej gramotnosti mladej generácie prostredníctvom hry. Hru Finančná sloboda moderujú certifikovaní lektori z OVB Allfinanz Slovensko, a. s. Ide o moderný spôsob zážitkovej výučby, ktorá prináša zmenu myslenia a správania študentov v riadení osobných financií. Cieľom tejto hry je ... čítaj ďalej


03. november 2022 Štvrtok

Potulky uličkami hlavného mesta

Napísal(a) Petra Dózsová


Dňa 12. októbra 2022 sa žiaci našej školy vybrali vlakom do Bratislavy, spoznávať pamätihodnosti hlavného mesta Slovenska.  Mnoho žiakov si spraví výlet do hlavného mesta i počas roka s priateľmi, rodičmi... No väčšinou je ich cieľom nákupné centrum.   Tentoraz sme sa spoločne vybrali krížom-krážom cez veľkomesto, odhodlaní navštíviť rôzne kultúrne pamiatky, spoznávať históriu mesta. Z hlavnej železničnej stanice sme sa u... čítaj ďalej


18. október 2022 Utorok

Majstrovstvá školy vo futbale

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


Tradične sme na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej uskutočnili Majstrovstvá školy vo futbale v jesennom období, pričom sa do nich zapojilo 12 tried. Triedy v prvom kole súťažili vyraďovacím systémom a následne šesť tímov pokračovalo v súboji v dvoch skupinách. Prvé dva tímy jednotlivých skupín postúpili do finále, v ktorom hrali do kríža a z výsldkov vzišli prvé tri... čítaj ďalej


11. október 2022 Utorok

Majstrovstvá školy v bedmintone

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Po nútenej dvojročnej,,kovidovej prestávke" sme  na škole opäť   s plným nasadením rozbehli aj športové súťaže.Medzi populárne súťaže patria aj majstrovstvá školy v bedmintone,ktorý sa u nás teší veľkej obľube. Súťaž sa uskutočnila 11.10.2022. Do súťaže sa mohli zapojiť dvaja najzdatnejší za triedu.Súťažilo sa v kategóriách dievčat a chlapcov. Hralo na dva víťazné sety,pričom víťaz postupo... čítaj ďalej


04. október 2022 Utorok

Prednáška o význame a činnosti EÚ

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dńa 3.10 sa uskutočnila  prednáška o  štruktúre,  Európskej únie o jej prínose pre mladých. Prednáška konaná v aule našej školy bola  súčasťou stretnutia vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pána Vladimíra Šuchu, s predstaviteľmi samosprávy spojená s  prednáškami v meste Komárno.Na škole sme privítali dvoch hostí. Prvou prednášajúcou b... čítaj ďalej


19. september 2022 Pondelok

Ďalší úspech v 3D modelovaní na celoštátnej úrovni

Napísal(a) Ing. Tivadar Kányai


Úspešný 21. ročník celoslovenskej súťaže IPM Student Award opäť potvrdil, že spolupráca priemyslu so školou je dôležitá pre obe strany. Súťaže sa zúčastnili traja žiaci Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne, Danis Balázs, Forró Dániel a Csomor Dániel (všetci zo IV.C). Skvelé druhé miesto dosiahol Danis B. projektom Fotoaparát CANON EOS 700D a štvrté miesto Forró D. konštrukciou vodného čerpadla Sigma. Návrhy sa realizovali vo forme 3D vizualizácie v programe CREO 8. Technické riešenia zahŕňali vyhotovenie zostavného modelu... čítaj ďalej


15. september 2022 Štvrtok

70 Ipari cup

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


14. septembra 2022 bolo ihrisko Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej po dvoch rokoch opäť plné života. Pri príležitosti 70. výročia založenia našej školy sme zorganizovali tradičnú súťaž Ipari cup hoci v netradičných disciplínach. Na súťaž boli pozvané všetky stredné školy v Komárne, ktoré – s výnimkou jednej – pozvánku prijali. Súťaženie prebiehalo v nasledovných netrad... čítaj ďalej


31. august 2022 Streda

Športový deň školy

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dlhodobou tradíciou našej školy bolo venovanie predposledného dňa v škole športu. Po dlhšej nútenej pandemickej prestávke sme sa opäť zišli na školskom dvore. Len tak, aby sme sa tešili z pohybu a po celoročnej namáhavej práci sme si pred rozdávaním vysvedčení trochu zasúťažili, alebo len vyskúšali netradičné disciplíny. Nálada bola vynikajúca. Super hudba, usmiaty tím pedagógov, ktorý pripravoval chlebíčky, podával smädným študentom minerálku, kým ostatní pedagógovia koordinovali jednotlivé disciplíny. Bolo z čoho vyberať: floorbal, futbal, streľba zo vzduchovky, stolný tenis, zhyby na hrazd... čítaj ďalej

Archív reportáže 2014-2021