Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

11. jún 2024 Utorok

Konštrukčná súťaž

Napísal(a) Ing. Peter Kálosi


Ako sa už stalo tradíciou, aj tentoraz sme na konci školského roka zorganizovali konštrukčnú súťaž pre žiakov tried prvého ročníka. Súťaž sa uskutočnila dňa 30. 5. 2024. Žiaci mali možnosť porovnať svoje praktické zručnosti a skúsenosti so svojimi rovesníkmi pri zostavovaní a oživovaní svetelného efektu riadeného mikroprocesorom s viacerými módmi. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov tried prvého ročníka. V súťaži sa hodn... čítaj ďalej


11. jún 2024 Utorok

Investícia do odborného vzdelávania

Napísal(a) Boglárka Petheő


Zabezpečenie podmienok moderného odborného vzdelávania stavia stredné odborné školy pred neustále výzvy. Uvedomiac si tento fakt nie je výnimočným, že sa snažia vzdelávacie inštitúcie a miestne podniky navzájom podporovať vzťahy, ktoré sú na osoh obom zúčastneným stranám. Elcont, s.r.o., ktorá má komárňanské sídlo, už nie prvý raz našla cestu, ako poskytnúť našim študentom možnosť z&ia... čítaj ďalej


11. jún 2024 Utorok

Súťaž v programovaní CNC strojov

Napísal(a) Ing. Tivadar Kányai


Koncom marca prebehla súťaž v programovaní CNC strojov. Žiaci mali za úlohu vyhotoviť CNC program na výrobu súčiastky na základe 3D modelu. Súťaž bol konkurenčne veľmi silný a súťažiaci preukázali vysokú odbornosť a zainteresovanosť do problematiky CNC programovania.  Súťaž organizoval D. Ďurčovič. Poradie Meno žiaka Trieda 1. Puha Balázs III.C 2. Rig&o... čítaj ďalej


05. jún 2024 Streda

Finančná súťaž FiNNkvíz 2024

Napísal(a) Ing. Izabela Németh


Nadácia NN v spolupráci s ASC Applied Software Consultants, s. r. o. vypísali pre 1. a 2. ročník stredných škôl súťaž s cieľom hravou formou upozorniť študentov na význam finančných poznatkov, a tým podporiť vedomejšie narábanie s financiami u mladej generácie.    Jednokolová súťaž sa konala v online priestore 17. apríla 2024 v čase od 9:00 do 12:00. Na zaslanie správnych odpovedí súťažného testu mali žiaci 40 minút. ... čítaj ďalej


05. jún 2024 Streda

Návšteva Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove

Napísal(a) Mgr. Adriana Boschetti


V mesiaci máj už tradične prváci našej školy navštevujú Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove. Aj v tomto školskom roku posledný májový týždeň cestovali žiaci v doprovode učiteľov PaedDr. Bosnyák I., PaedDr. Tóth I., Ing. Sárai G., Mgr. Ladek A., Mgr. Ozsvald D., Ing. Németh I., Ing. Kányai A. a Mgr. Boschetti A. do Hurbanova po stopách vedca Dr. Mikuláša Konkolya Thegeho. Ako prví v pondelok ... čítaj ďalej


05. jún 2024 Streda

Kalokagatia pre 1.ročník

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 31.5.204 sa uskutočnila športovo- vedomostná súťaž pre družstvá zástupcov tried prvého ročníka pod názvom kalokagatia. Samotné slovo ,,kalokagatia“ pochádza z antického Grécka a označuje  ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka. Telesná kultúra by mala byť  integrálnou súčasťou kultúry dnešnej spoločnosti. Na našej škole má spomínaná ... čítaj ďalej


30. máj 2024 Štvrtok

Streamová prezentácia o finančnom povedomí

Napísal(a) Ing. Izabela Németh


24. mája 2024 sa žiaci I.D zúčastnili streamovanej prednášky v rámci Vzdelávacieho program Andrása Fáyoho z OTP. Vďaka trénerovi Viktorovi Patyusovi sme boli účastníkmi 50-minútovej prednášky venovanej Digitálnym hrozbám. Cieľom modulu bolo poukázať na rôzne formy finančného zneužitia, aby sa nemohli študenti stať obeťami finančných podvodníkov. Téma bola aktuálna, a tak sme privítali poukázanie na rô... čítaj ďalej


30. máj 2024 Štvrtok

Plavecký výcvik prvého ročníka

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Plávanie patrí medzi športy najväčšmi prospešné zdraviu. Všestranne rozvíja základné funkcie ľudského organizmu, priaznivo pôsobí na rozvoj srdcovo-cievneho, dýchacieho, nervového a pohybového aparátu. V máji počas maturitných skúšok na našej škole pravidelne organizujeme plavecký výcvik pre študentov prvého ročníka. Študentov sme si rozdelili do troch skupín, čo bolo n&aa... čítaj ďalej


22. máj 2024 Streda

Zváračská súťaž

Napísal(a) Ing. František Kis


29. apríla 2024 sa konalo školské kolo zváračskej súťaže, ktorého sa zúčastnili druháci a tretiaci odboru strojárstvo, celkovo 10 žiakov. Súťaž pozostávala z teoretickej – v nej žiaci riešili test zložený z odborných otázok s celkovým počtom bodov 20 - a praktickej časti – v nej žiaci zvárali L profil.  Používali zváračskú technológiu 111 – oblúkové zváranie obalenou elektródou.   Na obe... čítaj ďalej


17. máj 2024 Piatok

Medzinárodná komplexná elektrotechnická súťaž

Napísal(a) Ing. Tímea Pásztor


V tomto školskom roku sa v Rumunsku, v Targu Mures, v dňoch 23. – 25. apríla 2024 konal XX. ročník súťaže 4 partnerských škôl. Prvýkrát sa súťaž konala v roku 2001, a tak sa mal jubilejný ročník uskutočniť v čase covidových opatrení, ktoré jej realizáciu znemožnili. Súťaže sa zvyčajne zúčastňujú nasledovné partnerské školy Liceui Tehnologic Electromures (Elektrotechnické lýceum) z Tar... čítaj ďalej


17. máj 2024 Piatok

SÚŤAŽ V STAVANÍ MOSTOV 2024

Napísal(a) Peter Pinke


Zaujímavým podujatím tohtoročných Komárňanských dní bola Súťaž v stavaní mostov, ktorá sa uskutočnila 26. apríla 2024 na našej škole. Do súťaže prihlásili 15 mostov zo špajdlí.  Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci SPŠ SE v Komárne, ale propagovali sme ju aj na ostatných stredných školách regiónu. Okrem žiakov SPŠ SE Komárno sa súťaže zúčastnili  aj žiaci SO&... čítaj ďalej


15. máj 2024 Streda

Súťaž Scrabble v angličtine

Napísal(a) Ing. Erika Pisoňová


Dňa 9. apríla 2024 bolo zorganizované školské kolo súťaže  Scrabble pre žiakov prvých troch ročníkov. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov. Organizátorkami súťaže boli Ing. Erika Pisoňová a Mgr. Zuzana Manetová. Výsledky: Galántai Koppány András, II.D Vermes Noémi, II.D Jankó Áron, I.K. ... čítaj ďalej


13. máj 2024 Pondelok

Infoprog 2024

Napísal(a) Ing. Tamás Török


Študenti našej školy sa aj v tomto školskom roku prihlásili do súťaže Infoprog. Riešenie museli do korešpondenčného kola odovzdať do konca februára a na základe dosiahnutých bodov sa dostali do finále. Tento rok si zmerali vedomosti žiaci 15 škôl vo dvoch kategóriách (kategória A – 3.- 4. ročník, kategória B – 1. – 2. ročník). Do korešpondenčnej súťaže sa zapojili Gergő Szuri zo IV.G, Máté Szlová... čítaj ďalej


13. máj 2024 Pondelok

Beseda na tému volieb do Európskeho parlamentu

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Milióny Európanov a Európaniek budú mať od 6. do 9. júna 2024 možnosť podieľať sa na tvorbe budúcnosti demokracie v EÚ účasťou na voľbách do Európskeho parlamentu. Dňa 6.5.2024 sa konala pre štvrtákov prednáška na tému Voľby do Európskeho parlamentu. Prednášajúcou bola pani Ing. Zuzana Szabóová z Regionálneho poradenského a informačného centra v Komárne. Vo svojej prednáške priblížila &scar... čítaj ďalej


03. máj 2024 Piatok

Súťaž v preklade piesní z angličtiny 2024

Napísal(a) Mgr. Tímea Mészáros


18. apríla 2024 sme zorganizovali súťaž v preklade piesní z angličtiny do maďarčiny. Tento rok žiaci dostali za úlohu preložiť pieseň Ryana Goslinga I´m Just Ken. Do súťaže sa zapojili 23 prihlásení, z ktorých prác sa veľmi ťažko vyberal ten reálne najlepší. Vzniklo veľa podarených prekladov, mnohí sa pokúsili aj o rýmované verzie. Najlepšie sa však preklady podarili nasledovným žiakom: 1. Sándor Adam, I.D 2. Szabó Ád&aacu... čítaj ďalej


02. máj 2024 Štvrtok

III.MELT- súťaž mládeže v spájkovaní na výstave a konferencii Innoelectro

Napísal(a) Ing. Sárai Gábor


23. apríla 2024 sa naši študenti prvýkrát zúčastnili III. MELT súťaže v spájkovaní na výstave a konferencii Innoelectro v Budapešti. Na spomínanej súťaži nás reprezentovali Bálint Domonkos, Áron Cserepes, Sámuel Molnár z II.K a Károly Süli, Márk Görözdös, Dániel Galambos z III.K.  Cieľom súťaže je spopularizovať medzi mladými odbor elektrotechnika  splnením praktick&eac... čítaj ďalej


02. máj 2024 Štvrtok

Prvenstvo na majstrovstvách okresu v silovom päťboji

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


25. apríla 2024  sme sa zúčastnili MO v silovom päťboji. Súťaž zorganizovala Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközepiskola na Budovateľskej ulici v Komárne. Na úvod súťažiacich odvážili, čo bolo potrebné na výpočet hmotnosti činiek pre jednotlivé disciplíny súťažiaceho. Súťažiaci získali za každé správne vykonané opakovanie 1 bod. Po absolvovaní všet... čítaj ďalej


02. máj 2024 Štvrtok

Pohár „Zlatého mužstva“

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


24. apríla 2024 sa družstvo našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže vo futsale. Súťaže pomenovanej podľa niekdajšieho zlatého mužstva sa zúčastnilo 8 tímov, v rámci ktorých sa etablovali stredoškolské tímy zo Zakarpatska, Maďarska a južného Slovenska. Naši študenti sa súťaže zúčastnili prvýkrát a získali si uznanie, keďže skončili na peknom 3. mieste.    Radostnou správou tiež je, že za naj... čítaj ďalej


29. apríl 2024 Pondelok

Matematický Klokan 2024

Napísal(a) Mgr. Csaba Sülei


21. marca 2024 prebehla medzinárodná matematická súťaž Kolkan. Z našej školy sa do nej prihlásilo 59 žiakov z prvých troch ročníkov. Spomedzi 274 prihlásených študentov prvého ročníka stredných škôl sa na 43. mieste umiestnil Szabó Kálmán Tamás (I.G), na 60. Kis Árpád (I.C), na 81. mieste Beluc László (I.G). V druhom ročníku spomedzi všetkých 178 účastníkov skončil Hegedűs Tivadar... čítaj ďalej


26. apríl 2024 Piatok

Súťaž z účtovníctva

Napísal(a) Ing. Klaudia Hegedűšová


Dňa 15. apríla 2024 bolo uskutočnené školské kolo súťaže  z účtovníctva pre 2.,3. a 4. ročník odboru TIS. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov. Organizátori súťaže: Ing. Hegedűšová a Ing. Szalaiová. Výsledky súťaže: 1. kategória: 2. ročník 1. miesto: Bedecs Tamara 2. miesto: Fekete Réka 3. miesto: Galántai Koppány András 2. kategória: 3. ročník 1. miesto: Czöpek Anna 2. miesto: Fábik Reg... čítaj ďalej


23. apríl 2024 Utorok

Celoštátne kolo súťaže Solid Edge– Budapesť - 12. apríl 2024.

Napísal(a) Ing. Tivadar Kányai


Dominik Kovács zo III.C triedy sa zapojil do súťaže Celoštátna súťaž v Solid Edge. Jeho práca bola odbornou porotou pozitívne posúdená a zároveň bol pozvaný na celoštátne finále, ktoré sa konalo 12. apríla v Budapešti v priestoroch Akadémie NCT Hungária, K.f.t. Táto súťaž znamenala skutočnú výzvu pre nášho žiaka, pretože musel dokázať svoje znalosti a zručnosti vo veľmi silnom konkurenčnom prostred&i... čítaj ďalej


23. apríl 2024 Utorok

Krajské kolo SOČ v kategórii strojárstvo

Napísal(a) Ing. Tivadar Kányai


Ministerstvo školstva SR vyhlásilo i v tomto školskom roku súťaž v stredoškolskej odbornej činnosti. Jej krajské kolo sa konalo v Nitre 26. marca 2024. Našu školu v kategórii strojárstvo, hutníctvo a doprava reprezentoval Dávid Katona zo IV.C svojou prácou Posilňovací stroj, na ktorej pracoval spolu s Ákosom Tánczosom zo IV.C. Práca Dávida svojou vypracovanosťou a prezentáciou pred odbornou porotou získala v konečnom... čítaj ďalej


23. apríl 2024 Utorok

Vyčistime si Komárno

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla, sa Mestský úrad Komárno rozhodol organizovať  akciu s názvom „Vyčistime si Komárno”.  Cieľom tohto dňa bolo venovať osobitnú pozornosť zvyšovaniu ekologického povedomia žiakov, uvedomiť si dôležitosť ochrany životného prostredia, zachovať biodiverzitu pre budúce generácie. Akcia bola zameraná na zbieranie odpadu v obývanej zóne mesta Komárno a čistenie prírody obklop... čítaj ďalej


23. apríl 2024 Utorok

Deň narcisov

Napísal(a) Mgr. Edit Ollé


Dňa 18. apríla 2024 konala už 28. ročník verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine  - Deň narcisov, na ktorej sa zúčastnila aj naša škola.  15 žiakov z  II.D, III.D a III.F chodili s pokladničkami po triedach našej školy a na uliciach Komárna a zbierali príspevky na zlepšenie starostlivosti o onkologicky chorých pacientov a pripínali darcom žltý narcis – symbol boja proti rakovinovým ochoreniam. Nakoľko 30-az 50% prípadov nádo... čítaj ďalej


23. apríl 2024 Utorok

Súťaž z hospodárskej korešpondencie

Napísal(a) Ing.Izabela Németh


Dňa 8. apríla 2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže z administratívnej korešpondencie pre 3. a 4. ročník odboru TIS. Žiaci mali vyhotoviť faktúru a dodací list podľa zadania, a napísať obchodný list vo forme objednávky. Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov. Výsledky súťaže: 1. kategória: 3. ročník 1. miesto: Czöpek Anna, III.D 2. miesto: Papp Panna, III.D 3. miesto: Király Réka, III.D 2.kategória: 4. ročník 1. miesto... čítaj ďalej


23. apríl 2024 Utorok

Súťaž v streľbe zo vzduchovky

Napísal(a) Róbert Pastorek


12. apríla sme zorganizovali súťaž dievčat v streľbe zo vzduchovky. Prihlásilo sa do nej 13 dievčat. Súťaž prebiehala v dobrej atmosfére. Všetci zúčastnení mali dve skúšobné strely a po nich mohli vystreliť 4 rany, podľa počtov získaných bodov ktorých sa určilo konečné poradie: 1. Méhes Patrícia, III.D 2. Csontos Csilla, II.D 3. Laposová Stella, III.D. ... čítaj ďalej


11. apríl 2024 Štvrtok

Siemens Young Generation Award 2024

Napísal(a) Ing. László Borka


Spoločnosť Siemens dlhodobo a strategicky pomáha talentovaným študentom. Prostredníctvom ocenenia Siemens Young Generation Award podporuje študentov stredných odborných škôl za projekty vyrobené zo Siemens modulov a motivuje mladých ľudí, aby uplatnili svoj talent a spojili teoretické vedomosti s praxou. Súťaž organizuje divízia Digital Industries v spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami. 21. ročník súťaže SYGA určenej študentom stredných odbor... čítaj ďalej


11. apríl 2024 Štvrtok

ENERSOL SK 2024

Napísal(a) Ing. László Borka


Aj v školskom roku 2023/24 sme sa zapojili do súťaže s názvom Enersol-SK, zameranej na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára tiež trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. Súťaž, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjanie tvorivých kompetencií  žiakov, ich odborno-teoretických vedomostí a pr... čítaj ďalej


11. apríl 2024 Štvrtok

Florbal dievčat

Napísal(a) Róbert Pastorek


27. marca prebehli na pôde Gymnázia Ľ. J. Šuleka majstrovstvá okresu vo florbale dievčat. Do súťaže sa zapojili tri stredné školy, spomedzi ktorých naše družstvo vo vyrovnanom zápase skončilo na bronzovej priečke. Našu školu reprezentovali: Jarábek Emese, Kerepesi Andrea, Kasner Karmen, I.D; Bedecs Tamara, Csontos Csilla, Fóti Rebeka, Tóth Regina, II.D; Laposová Stella III.D a Gaál Csenge zo IV.D. ... čítaj ďalej


08. apríl 2024 Pondelok

MO vo florbale

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


26. marca 2024 sa na pôde SOŠ OS v Komárne konali majstrovstvá okresu vo florbale chlapcov. Majstrovstiev sa zúčastnilo šesť tímov, zápasili v dvoch skupinách. Naše družstvo prehralo v prvom zápase proti domácim 4:2, následne v ďalšom si polepšilo voči SPŠ stavebnej z Hurbanova výsledkom 3:1.  V zápase o účasť vo finále sme zviedli boj s družstvom minuloročných víťazov z Gymnázia Ľ.J. Šuleka, kde sme v pomere 3:... čítaj ďalej


27. marec 2024 Streda

Stretnutie ostrostrelcov

Napísal(a) Pasztorek Róbert


Podľa plánu športových podujatí sme 26. marca 2024 zorganizovali súťaž v streľbe zo vzduchovky. Mohli sa do nej zapojiť za každú triedu dvaja študenti. Celkovo sa do súťaže zapojilo 21 študentov. Študenti strieľali prvé dve strely skúšobne, ďalšie tri sa zarátavali. Z celkového zápolenia vzišlo nasledovné poradie: 1. Gergely Hamran, I.K 2. Sándor Béres, IV.K 3. György Major, II.G. Všetkým ďakujeme za ú... čítaj ďalej


27. marec 2024 Streda

Čo vieš o Nemecku?

Napísal(a) Mgr. Edit Ollé


Dňa 26. marca 2024 sa za účasti 7 žiakov uskutočnila súťaž „Čo vieš o Nemecku“. Súťažiaci mali 45 minút na vypracovanie otázok s voliteľnými odpoveďami z reálií Nemecka. Súťažiaci boli veľmi dobre pripravení. Hodnotil sa počet bodov a čas.   Na prvých troch miestach umiestnili nasledovní žiaci:             1. Kerepesi László, IV.D      &nb... čítaj ďalej


27. marec 2024 Streda

Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok stredných škôl

Napísal(a) Mgr. Michaela Adámiková


Dňa 21.03.2024 sa naše dievčatá zúčastnili na MO v basketbale žiačok stredných škôl. Súťaž sa konala na pôde Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne za účasti piatich družstiev. Naše dievčatá aj napriek tomu, že nie sú basketbalistky, bojovali po celý čas a vďaka ich snahe a úsiliu získali pre našu školu krásne 3. miesto, za čo im patrí veľká vďaka! Veríme, že sa v podobnej zostave stretneme s dievčatami aj n... čítaj ďalej


27. marec 2024 Streda

Majstrovstvá školy v silovom päťboji

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 20.4.2024 sme na našej škole usporiadali majstrovstvá školy v silovom päťboji. Na začiatku sa všetci súťažiaci odvážili. Tento údaj sa použil pri výpočte hmotnosti činky 40, 60 a 80% pre jednotlivé  disciplíny súťažiaceho. Zvíťazil študent s najvyšším počtom opakovaní spolu v jednotlivých disciplínach, pričom pri všetkých disciplínach vo východiskových polohách bolo povolené krátke zasta... čítaj ďalej


12. marec 2024 Utorok

Bilancia Noci na Priemyslovke

Napísal(a) Mgr. Eva Kossárová


Výnimočný deň a výnimočná noc... Priestupný deň s v poradí už piatou Nocou na Priemyslovke. Možnosť vyskúšania si svojich jazykových a technických zručností na n-tú... Dielne, chodby a laboratóriá s modernou výbavou 29. februára 2024 privítali vyše 400 hostí, ktorí mohli zbierať pečiatky do svojich „mapiek“ a získať tak šancu na získanie hodnotných cien. Výsledky losovania, ktoré sa uskutočnilo 1. marca... čítaj ďalej


08. marec 2024 Piatok

Lyžiarsky výcvik

Napísal(a) Lóránt Rana, II.C


Azda najkrajšou etapou v živote našej školy je tradične usporadúvaný lyžiarsky výcvik, ktorý je určený predovšetkým druhákom. Je medzi študentmi obľúbený, keďže pretrhne monotónnosť vyučovacieho procesu a poskytne možnosť odreagovať sa od náročných pracovných povinností. Tento rok sme sa vybrali do malebnej obce Párnica už druhýkrát. Ubytovanie nám poskytol penzión Adak. Lyžovať sme kaýdé ráno išl... čítaj ďalej


08. marec 2024 Piatok

Súťaž v písaní esejí v angličtine

Napísal(a) Ing. Erika Pisoňová


Súťaž s auskutočnila 14. februára 2024. Žiaci si zmerali svoje zručnosti v písaní textov v anglickom jazyku. Študenti prvého a druhého ročníka písali zaujímavú príbeh, ktorý odzrkadlil ich slovnú zásobu a fantáziu. Tretiaci a štvrtáci písali úvahu, vyžadujúcu si komlexnejšie zručnosti i poznatky. Výsledky: 1.kategória   Ádám Szabó  II.K         ... čítaj ďalej


08. marec 2024 Piatok

MO v basketbale žiakov SŠ

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov SŠ sa uskutočnili v dňoch 20. -22. februára 2024. Základné kolá:        A skupina   26.202024 Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno SPŠ stavebná Hurbanovo Súkr.SOŠ Kolárovo SOŠ technická Komárno. Cirk. gymnázium Marianum Komárno   B skupina 27.2.2024 Gymnázium H. Selyeho Komárno SPSSE – GESZKI Komárno SOŠ TaM Hurba... čítaj ďalej


27. február 2024 Utorok

Stredoškolská odborná činnosť v odbore strojárstvo

Napísal(a) Ing. František Kis


Od septembra sa sedem talentovaných študentov pripravovalo tento rok na súťaž stredoškolskej odbornej činnosti. Počas posledných mesiacov študenti pracovali usilovne, prekonávajúc technické výzvy a rozvíjajúc svoje odborné znalosti. Na základe rozhodnutia komisie v odbore strojárstvo, hutníctvo, doprava sa udelili miesta nasledovne: 1. Dávid Katona, Ákos Táncos zo IV.C triedy s prácou Konštruovanie a výroba posilňovacieho stroja na chr... čítaj ďalej


21. február 2024 Streda

Valentínska kvapka krvi

Napísal(a) Mgr. Boschetti Adriana


Už viac ako štvrťstoročie sa darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi. Tohtoročnú kampaň definuje slogan „Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí.", veď všetkým nám v žilách koluje rovnaká krv a pri záchrane života prostredníctvom jej darovania sú akékoľvek názorové, či etnické rozdiely bezpredmetné. Domáce známe prostredie školy a podpora kamarátov ... čítaj ďalej


21. február 2024 Streda

Krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka

Napísal(a) Mgr. Edit Ollé


Dňa 15. februára 2024 sa konalo v Nitre krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Našu školu v kategórii 2C reprezentoval Tobias Schweigart z III.F a umiestnil sa na treťom mieste.  Súťaž pozostávala z písomnej časti, kde riešili boli počúvanie a čítanie porozumením a test na gramatiku a na slovnú zásobu. Na ústnej časti museli súťažiaci opisovať obrázok a vyjadriť sa k dvom témam. Gratulujeme! ... čítaj ďalej


14. február 2024 Streda

Poznaj slovenskú reč

Napísal(a) Mgr. Erik Sokol


V dňoch 6. a 8. februára 2024 žiaci SPŠSE – GESzKI Komárno súťažili v III. kategórii postupovej súťaže zameranej na: z interpretáciu vypočutého populárno-náučného textu, samostatnú tvorbu textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu, samostatnú tvorbu textu pomocou určených slov a jeho ústneho prednesu. Súťaž je postupová. Z oboch uskutočnených kôl vzišlo nasledovné poradie víťazov:  &n... čítaj ďalej


14. február 2024 Streda

Súťaž z Administratívy a korešpondencie - ADK

Napísal(a) Ing. Andrea Hrivíková


13. februára 2024 prebehla školská súťaž z administratívy a korešpondencie pre žiakov z I.D a II.D. Prihlásilo sa 16 žiakov, ktorých  úlohou bolo čo najrýchlejšie a najpresnejšie opísať súťažný text. Víťazom sa stal ten, kto mal najnižšiu chybovosť a čo najlepšiu rýchlosť. V prípade rovnosti bodov rozhodovala presnosť písania. Súťaž organizovala: Ing. Andrea Hrivíková Výsledky s&u... čítaj ďalej


02. február 2024 Piatok

Beseda o Európskej únii

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 25.januára 2024 sa uskutočnila  prednáška o  štruktúre  Európskej únie a o blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu.  Prednášajúcou bola pani Ing. Zuzana Szabóová z Regionálneho poradenského a informačného centra v Komárne. V prvej časti svojej prednášky študentom priblížila činnosť, štruktúru a význam Európskej únie, v druhej sa zamerala na význam a dôle... čítaj ďalej


02. február 2024 Piatok

Trpká spomienka aj po rokoch

Napísal(a) Mgr. Eva Kossárová


Ladislav Bauer, Jozef Balačin, Pavel Jorík, Tibor Koči, Tibor Magyarics, , Jozef Solár, Dušan Szabó Július Štumpf, Juraj Turi-Nagy, František Varga, Daniel Korec, Milan Korec... Pre niektorých len obyčajné mená, bez tvárí, bez ich životného príbehu, bez akéhokoľvek vzťahu k nim. Pre niektorých žiaci, pre iných synovia, vnuci, súrodenci, pre ďalších kamaráti, ktorých už po tragickom dni, 20. január 1974 nikdy viac nezočia. Ide o&nb... čítaj ďalej


30. január 2024 Utorok

Konštrukčná súťaž

Napísal(a) Ing. Ivan Števko


Dňa 18. januára 2024 sa uskutočnila konštrukčná súťaž pre triedy strojárskeho odboru. Súťaž pozostávala z vyhotovenia výrobného postupu súčiastky a z jej výroby na sústruhu. Víťazom súťaže sa stal Bugár Zsolt z III.C, druhé miesto obsadil  Balogh Mihály zo IV.C a na treťom mieste sa umiestnil Kovács Dominik z III.C. ... čítaj ďalej


22. január 2024 Pondelok

Pamätná matematicko-fyzikálna súťaž Istvána Cornidesa

Napísal(a) PaedDr. István Tóth


Za zvýšeného záujmu (prihlásených bolo 85 súťažiacich) sa 4. novembra 2023 konala domáca Pamätná matematicko-fyzikálna súťaž Istvána Cornidesa organizovaná Gymnáziom Hansa Selyeho. Do súťaže sa zapájajú zväčša študenti matematicko-fyzikálnych zameraní gymnázií zo Slovenska a Maďarska. Našu školu reprezentovali štyria žiaci, z nich najlepší výsledok dosiahol Tamás K&aa... čítaj ďalej


22. január 2024 Pondelok

Naplniť hĺbku myšlienky...

Napísal(a) Mgr. Eva Kossárová


Dňa 11. januára 2024 sa nám podarilo uskutočniť súťaž v preklade piesní z maďarského jazyka. Súťaž organizačne zabezpečila pani profesorka Mgr. Katarína Kissová. Spomínaná súťaž je určená žiakom, ktorí sú v slovenskom jazyku zručnejší, a tak dokážu preloženému textu maďarskej piesne dať myšlienkovú hĺbku. Opäť sa na súťaži zišiel pekný počet žiakov, ktorí sa svojej úlohy zhostili naozaj dôst... čítaj ďalej


21. december 2023 Štvrtok

Matematická súťaž Mikuláša Konkoly-Thege

Napísal(a) PaedDr. István Bosnyák


23. novembra 2023 sa na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove konal 36. ročník matematickej súťaže Mikuláša Konkoly-Thege. Našu školu reprezentovali traja žiaci: Jozef Krajčovič (I.G), Kristóf Kürti (II.C) a Adam Pálovics (IV.F). Najlepší výsledok dosiahol Kristóf Kürti, ktorý vo svojej kategórii obsadil 6. miesto. Gratulujeme účastníkom a želáme podobné úspechy na ďalších súťažiach! ... čítaj ďalej


13. december 2023 Streda

Čo nás dnes učí AIDS?

Napísal(a) Boglárka Petheő


Napriek tomu, že žijeme v dobe informačného boomu, je stále veľa tých, čo netušia, že na svete žije takmer 40 miliónov ľudí, dospelých i detí nakazených vírusov HIV. 1. decembra, vo Svetový deň boja proti AIDS, mohli niektoré triedy našej školy počuť prednášku o tom, ako dokážeme zabrániť šíreniu tohto vírusu. Na rozdiel od všeobecne rozšíreného názoru treba skonštatovať, že každý z nás sa ... čítaj ďalej


13. december 2023 Streda

Vyrovnaný súboj na školskom kole olympiády v anglickom jazyku

Napísal(a) Boglárka Petheő


V druhej polovici novembra sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, v rámci ktorého si žiaci zmerali sily v počúvaní a čítaní s porozumením, ako aj v úlohách zameraných na jazykové gramatické javy. Prví desiati následne o dva dni neskôr súťažili v ústnej časti. Aj v tomto školskom roku sme mali vyrovnané výsledky v písomnej časti, a tak sa ukazovalo, že záverečný výsledok prinesie až tá... čítaj ďalej


08. december 2023 Piatok

Majstrovstvá školy v stolnom tenise dievčat

Napísal(a) Róbert Pastorek


Nasledujúc tradíciu sme aj v tomto školskom roku zorganizovali majstrovstvá školy v stolnom tenise dievčat. A hoci je na našej škole omnoho menej študentiek, do súťaže sa ich prihlásil pomerne vysoký počet. Mnohé z nich však napokon kvôli chorobe chýbali. V prvom kole súťažiace záapasili vo dvoch skupinách, následne do finálových zápasov postúpili najlepšie zo skupiny. Finále prinieslo záver... čítaj ďalej


04. december 2023 Pondelok

Krajské kolo ZENIT v strojárstve

Napísal(a) Ing. Tivadar Kányai


Krajské kolo 24. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve sa tradične  konalo na SOŠ technickej v Tlmačoch. Prebehlo 29. novembra 2023. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, zastúpenie sme mali v kategóriách A a C. Kategória A bola obsahovo zameraná na výučbu na stredných priemyselných školách, zahŕňala spracovanie výkresovej dokumentácie v CAD systémoch, strojársku technológiu ako aj pevnostný... čítaj ďalej


04. december 2023 Pondelok

Nestratím sa na Slovensku

Napísal(a) Mgr. Eva Kossárová


28. novembra 2023 sa na 6. a 7. hodine konečne „rozrečnili“ aj slabší žiaci tried s VJM. Do súťaže sa zapájajú dvojice z jednotlivých skupín tried druhého ročníka a následne súťažia za triedu ako tím. Súťaž je určená slabším žiakom skupín s cieľom rozvíjať ich pozitívny vzťah k slovenčine hravou formou. Úlohy, ktoré riešili sa týkali vedomostí z reálií o Slovensku v podobe krá... čítaj ďalej


30. november 2023 Štvrtok

Predpoludnie s primátorom mesta Komárno

Napísal(a) Kincső Rási, IV.D


15. novembra 2023 dostali dvanásti členovia študentského parlamentu pozvánku k primátorovi nášho mesta, pánovi Bélovi Keszeghovi. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť nás s činnosťou mestského zastupiteľstva, ako aj to, z akých položiek sa skladá rozpočet mesta.  Stretnutie prebehlo v dobrej atmosfére. Pán primátor nám priblížil jednotlivé úrovne rozhodovania v rámci samosprávy. V druhej časti stretnutia ... čítaj ďalej


30. november 2023 Štvrtok

Majstrovstvá okresu v bedmintone

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 23.11.2023 sa v telocvični SOŠOaS na Budovateľskej ulici v Komárne uskutočnili Majstrovstvá okresu v bedmintone. Prihlásených bolo 7 škôl, zápasy sa hrali na štyroch kurtoch na dva víťazné sety. Začínalo sa štvorhrami dievčat i chlapcov, po nich nasledovali zápasy jednotlivcov. Zdalo sa, že chlapci mali počas dňa zviazané ruky, bolo z nich cítiť miernu únavu, čo sa prejavilo hlavne v koncovkách jednotlivých setov. V prvom stretnutí proti ... čítaj ďalej


26. november 2023 Nedeľa

Študentská kvapka krvi

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


Tekutinu nevyhnutnú pre život dokáže vyrobiť len ľudské telo. Keďže krv nie je možné ničím nahradiť a každoročne máme zhruba 400-500 chorých odkázaných na krv a krvné produkty, darovanie krvi je nevyhnutné k liečbe a záchrane ľudí odkázaných na túto tekutinu. Z každej jednotky odobranej krvi dokážu vytvoriť trojaké krvné produkty: koncentrát červených krviniek, koncentrát krvných doštiečiek a čerstvej zamrazenej krvnej plazmy. ... čítaj ďalej


26. november 2023 Nedeľa

Majstrovstvá školy vo volejbale

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


Naša škola oživila tradíciu konania majstrovstiev školy vo volejbale. Po dlhých vynechaných rokoch sa po vyhlásení súťaže do nej prihlásilo šesť družstiev.  Zo skupinových zápasov, ktoré priniesli naozaj skvelú hru, vzišli tie tímy, ktoré bojovali o umiestnenia. Za tretie miesto po ukončení finálových zápasov sa škola jednotlivým družstvám odmenila tortou, ktorú chlapci v priebehu niekoľk&yac... čítaj ďalej


22. november 2023 Streda

ZENIT v elektronike

Napísal(a) Ing. Oto Nagy


Dňa 25. októbra sme na našej škole zorganizovali 40. ročník školského kola postupovej súťaže Zenit v elektronike. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách, kategória A (3. a 4. ročník), kategória B (1. a 2. ročník).    Celkovo sa školského kola zúčastnilo 21 súťažiacich. Víťaz každej kategórie postupuje do krajského kola, kde si zmeria svoje vedomosti a zručnosti so žiakmi celého kraja. Súťaž or... čítaj ďalej


18. november 2023 Sobota

Školské kolo olympiády ľudských práv

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 15.11.2023 sme tradične usporiadali školské kolo olympiády ľudských práv. Nosnou témou 26. ročníka  sú  ĽUDSKÉ PRÁVA - HRÁDZA PROTI NENÁVISTI. Do súťaže sa zapojili študenti maďarských i slovenských tried, spolu 22 študentov. Test bol vyhotovený v dvoch jazykoch.  Samotná súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti písali študenti test. Otázky boli zamerané na vedomosti, zručnosti a post... čítaj ďalej


15. november 2023 Streda

Memoriál Eduarda Šeba

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


Naši študenti dostali i v tomto školskom roku pozvánku na Memoriál Eduarda Šeba organizovaný tradične Gymnáziom Ľ. J. Šuleka, v rámci ktorého si mohli zmerať sily v basketbale. Naši študenti preukázali aj tentokrát vynikajúci výkon, keďže skončili na krásnom druhom mieste za družstvom domácich gymnazistov. Blahoželáme im k ich výkonu a želáme ďalšie podobné športové výsl... čítaj ďalej


15. november 2023 Streda

Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

Napísal(a) Mgr. Michaela Adámiková


Dňa 10.11.2023 sa žiaci našej školy opäť zapojili do netradičnej športovej súťaže, v ktorej dominuje logické myslenie a nie pohybové nadanie. Majstrovstvá sa konali v Bátorových Kosihách a našu školu v zrýchlenom šachu reprezentovali štyria žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka (Gergely Szabó, IV.C; Ákos Szabó, II.K; Daniel Gogora III.D; Tivadar Nagy, IV.K). Postupové 1. miesto zí... čítaj ďalej


15. november 2023 Streda

Súťaž ZENIT v strojárstve

Napísal(a) Ing. Tivadar Kányai


Súťaž Zenit v strojárstve v kategórii A, ktorá sa konala 17. októbra 2023, mala dve časti (teoretickú a praktickú). Súťažiaci najprv riešili test s otázkami z technického kreslenia, strojárskej technológie a strojárskej konštrukcie. Praktická časť pozostávala z vyhotovenia výrobného výkresu strojárskej súčiastky (hriadeľa) v programe AutoCAD, z vypracovania technologického postupu tejto sú... čítaj ďalej


02. november 2023 Štvrtok

Kreuzworträtsel alebo súťaž v riešení krížoviek

Napísal(a) Mgr. Edit Ollé


Dňa 17. októbra 2023 sa uskutočnila súťaž v riešení krížovky v nemeckom jazyku. V tomto školskom roku sa súťažilo v jednej kategórii, súťažiaci mali 45 minút na vylúštenie krížovky. Hodnotili sa čas a výsledky. Zo 14 účastníkov sa na prvých troch miestach umiestnili nasledovní žiaci: Anna Czöpek,    III.D Samuel Kubík,   III.F Tibor Tóth,         IV.F ... čítaj ďalej


27. október 2023 Piatok

Majstrovstvá školy v bedmintone

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Bedminton patrí medzi najstaršie športy na svete, na Slovensku sa stáva veľmi populárnym športom a aj na našej škole sa  teší veľkej obľube. Majstrovstvá školy sa konali 24.10.2023 v telocvični. Do súťaže sa mohli zapojiť dvaja najzdatnejší za triedu. Súťažilo sa v kategóriách dievčat a chlapcov. Hralo sa na dva víťazné sety s postupom do semifinále a nakoniec do finále. Súťaženie v telocvični prebiehalo v skutočnej... čítaj ďalej


27. október 2023 Piatok

Ochrana človeka a prírody (OČAP) – účelové cvičenie

Napísal(a) Mgr. Michaela Adámiková


Dňa 19. a 20. októbra sa žiaci prvého a druhého ročníka už tradične zúčastnili účelového cvičenia. Žiaci 2.ročníka absolvovali návštevu Stanice hasičského a požiarneho zboru v Komárne a praktickú prednášku zdravotníckych záchranárov, ktorá sa konala na pôde našej školy. Prednáška záchranárov  bola zameraná na poskytnutie prvej pomoci prostredníctvom praktických uk&a... čítaj ďalej


27. október 2023 Piatok

Súťaž Generácia €uro

Napísal(a) Ing. Andrea Hrivíková


Dňa 26.10.2023 sa žiaci IV.F triedy na hodine ekonomiky zapojili do 13. ročníka medzinárodnej súťaže Generácia €uro (Generation €uro Students´Award), ktorú v krajinách eurozóny organizuje Európska centrálna banka (ECB).  Na Slovensku súťaž zastrešuje Národná banka Slovenska (NBS). Súťaž bola určená pre stredné školy a jej poslaním bolo priblížiť študentom  význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako ... čítaj ďalej


18. október 2023 Streda

Exkurzia BVV v Brne

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Tohtoročný strojárenský veľtrh sa konal v dňoch  10. - 13. októbra 2023. BVV Brno patrí medzi najväčšie strojárenské veľtrhy v Európe. Triedy I.F a II.C mali možnosť navštíviť tento trh úplne zadarmo. Nápad na realizáciu exkurzie do Brna vyšiel od  veľmi nápomocného rodiča z I.F triedy, pána Ladislava Péma, ktorý nám navrhol  spoluprácu pri organizácii exkurzie do Brna. Podľa slov rodiča, by &... čítaj ďalej


18. október 2023 Streda

Celoslovenský úspech nášho žiaka na odbornej súťaži IPM STUDENT AWARDS

Napísal(a) Ing. Tivadar Kányai


Naša škola má veľa cieľavedomých a zručných mladých ľudí, ktorí jej robia dobré meno na odborných súťažiach. O tom svedčí aj úspech Dominika Kovácsa a Simona Molnára z III.C triedy, ktorí sa zapojili do prestížnej odbornej súťaže IPM STUDENT AWARDS. Organizačnými a odbornými garantmi súťaže sú Štátny inštitút odborného vzdelávania a firma IPM SOLUTIONS. Súťaž je zameraná n... čítaj ďalej


16. október 2023 Pondelok

Beseda na tému foriem a prejavov kyberšikanovania

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


V dňoch od  10. a 11. októbra 2023 sa našej škole uskutočnila séria prednášok na tému foriem a prejavov kyberšikanovania a zvyšovania morálneho povedomia mládeže. Obe prednášky boli   spojené s premietaním krátkeho filmu. Beseda sa uskutočnila v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného  zboru v Komárne, lektorkou bola mjr. Mgr. Adriana Grupáčová z  OR PZ KN, ktorá veľmi p&uacu... čítaj ďalej


10. október 2023 Utorok

Majstrovstvá školy vo futbale

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


Už je na SPŠ SE tradíciou, že jeseň začíname majstrovstvami školy vo futbale. Tento rok sa do nich zapojili družstvá 12 tried. Počasie nám tentokrát prialo, a tak sme mali ideálne podmienky na odohratie jednotlivých zápasov.   Triedy hrali tento rok v prvom kole o postup vyraďovacou metódou, následne zvyšných 6 tímov pokračovalo v súťaži vo dvoch skupinách. Z nich sa tie, ktoré skončili na prvých dvoch miestach, dostali do fin&aac... čítaj ďalej


03. júl 2023 Pondelok

Športový deň školy 2023

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Každoročne v posledný školský týždeň organizujeme športový deň s netradičnými disciplínami. Vo štvrtok 29.6.2023 sme na našej škole strávili tradičné predpoludnie plné zábavy a športu. Na jednotlivých stanovištiach čakali súťažiacich zaujímavé aktivity v záujme potešenia sa z pohybu po celoročnej namáhavej práci a zasúťaženia si pred rozdávaním vysvedčení, resp. vyskúšania... čítaj ďalej


03. júl 2023 Pondelok

VI. Ipari cup 2023

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


28. júna 2023 sa šiestykrát v poradí uskutočnila už tradične pred ukončením školského roku súťaž Ipari Cup 2023.  Do súťaže sa dalo registrovať vo futbale a v plážovom volejbale. Podmienkou registrácie bolo, aby v každom družstve bol aspoň jeden člen súčasným či bývalým študentom SPŠ SE.   Do zápolenia, ktoré prebiehalo klasicky v dobrej nálade, sa vo volejbale prihlásilo deväť družstiev a vo... čítaj ďalej


29. jún 2023 Štvrtok

Regionálne kolo súťaže v technickom kreslení

Napísal(a) Ing. Annamária Kányai


Dňa 22. júna 2023 sa žiaci Varga Patrik z I.C triedy a Tóthová Regina z I.D triedy zúčastnili regionálneho kola súťaže v technickom kreslení, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole dopravnej v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov, a to v kategóriách: študijný odbor a učebný odbor. Naši žiaci zabojovali v silnom konkurenčnom prostredí a získali úctyhodné 1. miesto –  Varga Patrik a 4. ... čítaj ďalej


29. jún 2023 Štvrtok

Erasmus+ v Belgicku

Napísal(a) Zsolt Bencz, III. C


Do projektu Erasmus+ som sa zapojil s očakávaním nových skúseností – osobných, cestovateľských i pracovných. Novou skúsenosťou pre mňa bolo, že som dokázal prekonať averzie voči ľuďom a zistil som, že moja miera prispôsobivosti je vyššia, než som očakával. Cestovateľskou skúsenosťou pre mňa bolo, že, hoci som prvý raz v živote letel lietadlom, na moje počudovanie som nestresoval. Zároveň som mal možnosť spoznať novú krajinu, mieša... čítaj ďalej


23. jún 2023 Piatok

Erasmus+ v Brne

Napísal(a) András Lami, III.D


V dňoch 22.5. až 2.6.2023 sa vybraní žiaci odboru TIS Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne zúčastnili odbornej stáže v rámci programu Erasmus+ v Brne. Jej cieľom popri nadobudnutí pracovných zručností je aj skvalitnenie jazykových a komunikačných zručností v cudzom jazyku. Ako tieto dva týždne vnímali sami študenti, si môžete prečítať nižšie:   „V českom Brne sme strávili d... čítaj ďalej


23. jún 2023 Piatok

Ďalšia kapitola v odbornej spolupráci

Napísal(a) Boglárka Petheő


Spolupráca Technickej školy v Ade v Srbsku a Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Komárne pretrváva už viac ako desať rokov. Aj v dôsledku pandémie Covid-19 sme nemali možnosť v uplynulých rokoch nadviazať na tieto vzťahy. Návšteva spomínanej školy v rámci programu Erasmus+ Mobility sa uskutočnila s cieľom oživiť niekdajšiu spoluprácu.     Obe vzdelávacie inštitúcie sú u... čítaj ďalej


23. jún 2023 Piatok

Odborná prax v zahraničí

Napísal(a) Gergő Szuri, študent III.G triedy


Počas toho, ako na našej Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Komárne prebiehali ústne maturitné skúšky, sme sa jej 11 študenti v rámci programu Erasmus+ zúčastnili dvojtýždňovej zahraničnej odbornej stáže v Budapešti. Šiesti študenti odboru strojárstvo ju vykonávali vo firme C3D, kde sa oboznámili s používaním programu Creo 3D. My piati elektrotechnici sme dostali možnosť rozvíjať svoje vedomosti ... čítaj ďalej


20. jún 2023 Utorok

Návšteva Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove

Napísal(a) Mgr. Adriana Boschetti


Prváci našej školy sa v tomto školskom roku v mesiaci máj a jún 2023 navštevovali  Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove. V mesiaci máj navštívila hvezdáreň I.C, D, F a K trieda a v mesiaci jún I.G trieda. Slovenská ústredná hvezdáreň vznikla v roku 1871 ako jedno z prvých astro-fyzikálnych observatórií  v Európe. Zakladateľom tejto inštitú... čítaj ďalej


20. jún 2023 Utorok

Konštrukčná súťaž

Napísal(a) Ing. Peter Kálosi a Ing. Oto Nagy


Ako sa už stalo tradíciou, tak aj na konci tohto školského roku sme zorganizovali konštrukčnú súťaž pre žiakov tried prvého ročníka. Súťaž sa uskutočnila dňa 2. 6. 2023. Žiaci mali možnosť porovnať svoje praktické zručnosti a skúsenosti so svojimi rovesníkmi pri zostavovaní a oživovaní svetelného efektu riadeného mikroprocesorom s viacerými módmi. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov z tried prvého ročníka. V súťaži sa ho... čítaj ďalej


09. jún 2023 Piatok

Župná kalokagatia – obvodné kolo

Napísal(a) Mgr. Michaela Adámiková


Dňa 02.06.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola  Župnej kalokagatie, ktorá sa uskutočnila v Nových Zámkoch za účasti 15-tich družstiev. Išlo o orientačný pretek na 2 km pre päťčlenné zmiešané družstvá . Súťažiaci boli hodnotení z teoretických i praktických vedomostí.  Cieľom celej súťaže bolo spojiť krásu tela a ducha, využiť teoretické vedomosti o ochrane človeka a prírod... čítaj ďalej


09. jún 2023 Piatok

Víťazný projekt Dávida Bariča v celoslovenskom finále súťaže Junior Web

Napísal(a) Ing. Štefan Bucz


Dňa 28.4. a 29.4.2023 sa konalo celoslovenské finále súťaže Junior Internet na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Príležitosti zmerať si sily v kategórii súťaže Junior Web a reprezentovať Strednú priemyselnú školu strojnícku a elektrotechnickú v Komárne v celoslovenskom meradle sa ujal Dávid Barič, žiak triedy III.F. Do prvého kola súťaže sa zapojil so svojím projektom Systém n... čítaj ďalej


05. jún 2023 Pondelok

Kalokagatia pre 1.ročník

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 2.6.2023 sa uskutočnila športovo-vedomostná súťaž družstiev tried prvého ročníka pod názvom kalokagatia. Triedy mali za úlohu postaviť päťčlenné družstvo, ktoré ju prezentovalo. Po štarte každý člen družstva  absolvoval všetky stanovištia v čo najkratšom čase v snahe dosiahnuť maximálne množstvo bodov za výkon. Víťazom sa stalo družstvo, ktoré dosiahlo najväčší počet bodov v najkratšom časovom limite. Súťažné ... čítaj ďalej


02. jún 2023 Piatok

Plavecký výcvik

Napísal(a) Mgr. Serafína Jóba


Aj v tomto školskom roku sme pre študentov 1. ročníka zorganizovali plavecký výcvik. S výnimkou 9 žiakov, ktorí sa nemohli výcviku zúčastniť zo zdravotných dôvodov, všetci úspešne zvládli preplávanie určenej vzdialenosti. Výcvik prebiehal vo dvoch skupinách: I.C, D, F a I. G a K. Najúspešnejší v prvej skupine:   Chlapci na 50m:          1. Ďumbier Dániel ... čítaj ďalej


17. máj 2023 Streda

Rozlúčka štvrtákov so školou...

Napísal(a) Mgr. Eva Kosárová


To nie je, nie je lúčenie, hoc chveje sa nám hlas... Sú to slová známej pesničky, ba priam odrhovačky znejúcej chodbami stredných škôl pri lúčení sa maturantov s ňou. Štyri roky života stráveného na alma mater sú častokrát rozhodujúcimi pri ďalšom smerovaní osudov našich študentov. A tie osudy sú toľkoraké, koľkí brány školy opustia. Spoznali sa len tak nedávno, no predsa tie roky stráven&eac... čítaj ďalej


16. máj 2023 Utorok

Súťaž v Scrabble - Scrabble-verseny

Napísal(a) Tímea Mészáros


18. apríla 2023 sme zorganizovali súťaž v skladaní slov, Scrabble, ktorá študentom poskytuje možnosť rozšírenia slovnej zásoby a rozvíja aj ich strategické zručnosti. Z 28 prihlásených sa na prvých miestach umiestnili:   Nyirán Panna Sára, I.D Bodzás Joel Bohdan, II.F Molnár Sámuel, I.K. ... čítaj ďalej


16. máj 2023 Utorok

Súťaž v preklade piesní

Napísal(a) Tímea Mészáros


3. mája sme zorganizovali súťaž v preklade piesní z angličtiny, pričom žiaci dostali za úlohu preložiť text piesne Two Feet – I Feel Like I´m Drowning. Pri rozhodnutí o poradí prekladov bolo popri presnosti prekladov rozhodujúce použitie rýmov, dodržanie rytmu. Poradie bolo nasledovné:   1. Zongor Eliza Jázmin, IV.D 2. Egyed Dávid, I.K 3. Gyepes Dániel, I.G.   Najlepší slovenský preklad vzišiel z pera Samuela Kubíka z II.F triedy. ... čítaj ďalej


03. máj 2023 Streda

Priemyslováci vo finále súťaže SolidEdge

Napísal(a) Boglárka Petheő


V polovici apríla sa konalo štátne kolo súťaže SolidEdge v Budapešti, na ktorom našu školu reprezentovali Mihály Balogh z III.C a Ádám Nagy zo IV.C. Táto súťaž kladie na účastníkov vysoké nároky, keďže sú do záverečného zápolenia vybraní na základe zaslaných súťažných prác. Do finále sa prebojovali 20 účastníci z domáceho i cezhraničného prostredia. ... čítaj ďalej


03. máj 2023 Streda

Medzinárodná matematická súťaž Klokan 2023

Napísal(a) Mgr. Csaba Sülei


16. marca 2023 prebehla medzinárodná súťaž Kolkan. Z našej školy sa do nej prihlásilo 47 žiakov z prvých troch ročníkov. Spomedzi 248 celkovo prihlásených študentov prvého ročníka stredných škôl sa na 29. mieste umiestnil Bence Őszi (I.G), na 60. Dominik Méri (I.G), na 64. mieste Kristóf Kürti (I.C). V druhom ročníku spomedzi všetkých 130 účastníkov skončila Anna Czöpek (II.D) na 12., Dániel Kovács (II.D) na 22.,... čítaj ďalej


28. apríl 2023 Piatok

Deň Zeme 2023

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


21. apríla 2023 sa aj študenti našej školy zapojili do čistenia prírody pri príležitosti Dňa Zeme. V tomto školskom roku SPŠ SE zastupovali žiaci I.C, ktorých cesta viedla postupne od mesta k mŕtvemu ramenu Váhu.   Študenti usilovne pracovali a, žiaľ, musíme skonštatovať, že opäť naplnili veľké množstvo vriec na smeti. Bol to smutný pohľad vidieť, ako si prírodu nevážime, no napokon sme spokojne ukončili našu prácu a výrazne sme... čítaj ďalej


28. apríl 2023 Piatok

Siemens Young Generation Award 2023

Napísal(a) Ing. László Borka


Spoločnosť Siemens dlhodobo a strategicky pomáha talentovaným študentom. Prostredníctvom ocenenia Siemens Young Generation Award podporuje študentov stredných odborných škôl za projekty vyrobené zo Siemens modulov a motivuje mladých ľudí, aby uplatnili svoj talent a spojili teoretické vedomosti s potrebami praxe. Súťaž organizuje divízia Digital Industries v spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami. 20. ročník súťaže SYGA určenej študentom stredn&y... čítaj ďalej


26. apríl 2023 Streda

Súťaž z hospodárskej korešpondencie

Napísal(a) Ing. Izabela Németh


Dňa 18. apríla 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže z administratívnej korešpondencie pre 3. a 4. ročník odboru TIS. Žiaci mali vyhotoviť faktúru a dodací list podľa zadania a napísať obchodný list vo forme objednávky. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov.   Výsledky súťaže: 1. kategória: 1. miesto  Rási Kincső, III.D 2. miesto  Sárkány Viktória, III.D 3. miesto  Szabó Dániel, III.D   2... čítaj ďalej


26. apríl 2023 Streda

XXVIII. ročník súťaže Infoprog 2023, Fiľakovo

Napísal(a) Ing. Tamás Tӧrӧk


18. – 19. apríla 2023 sa po dvoch rokoch online zápolenia konala súťaž opäť vo svojich zaužívaných priestoroch historického mesta Fiľakovo, konkrétne v jeho Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským. Do súťaže sa prihlásilo 12 škôl so svojimi tímami v kategórii A (3. – 4. ročník) a B (1. – 2. ročník).  Našu školu reprezentovali Szuri Gergő, III.G; Fábrik Tamás, Szabó Bence, Szlovák Máté, II... čítaj ďalej


26. apríl 2023 Streda

Víťazné ťaženie - III. časť

Napísal(a) Mgr. Erik Sokol


Dňa 17. apríla 2023 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč v Strednej zdravotníckej škole – Egészségügyi Középiskola Nové Zámky. Stretli sa tu medailisti okresných kôl a každý si brúsil zuby na celoslovenské kolo, do ktorého postupovali prví traja. Náš reprezentant, Zsolt Bencz (III.C), pokračoval vo víťaznom ťažení a umiestnil sa na prvom mieste. Vybojoval si tak postup do celoslovenského... čítaj ďalej


26. apríl 2023 Streda

Súťaž z účtovníctva

Napísal(a) Ing. Klaudia Hegedűšová


Dňa 27. marca 2023 bolo uskutočnené školské kolo súťaže z účtovníctva pre 2., 3. a 4. ročník odboru TIS. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov. Organizátori súťaže: Ing. Hegedűšová a Ing. Szalaiová.   Výsledky:/Eredmények:   1. kategória: 2. ročník/évfolyam 1. Czöpek Anna, Révész Róbert 2. Balogh Áron 3. Király Réka   2. kategória: 3. ročník/évfolyam 1. R&aac... čítaj ďalej


12. apríl 2023 Streda

Bronz v basketbale

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


Družstvo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne sa 29. a 30. marca zúčastnilo majstrovstiev okresu v basketbale.   Osem družstiev zapojených do súťaže bolo rozdelených do dvoch skupín, z ktorých ďalej postúpili prvé dve družstvá. Naši študenti postúpili suverénne do ďalšieho kola.  V semifinále sme zápolili s družstvom Gymnázia Hansa Selyeho, pričom zápas sme prehrali... čítaj ďalej


12. apríl 2023 Streda

Kvíz o reáliách Nemecka

Napísal(a) Mgr. Edit Ollé


Dňa 28. marca 2023 sa za účasti 12 žiakov uskutočnila súťaž „Čo vieš o Nemecku“. Súťažiaci mali 45 minút na vypracovanie otázok s voliteľnými odpoveďami z reálií Nemecka. Hodnotili sa počet bodov a čas.   Na prvých troch miestach sa umiestnili nasledovní žiaci: 1. Márk Csicsay, III.F 2. Evelyn Nagy, IV.D 3. Viktória Košík, IV.D   Víťazom gratulujeme! ... čítaj ďalej


30. marec 2023 Štvrtok

ENERSOL-SK 2023

Napísal(a) Ing. László Borka


Aj v školskom roku 2022/23 sme sa zapojili do súťaže Enersol-SK, zameranej na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, oblasť úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvárania trvalého vzťahu k ochrane životného prostredia. Súťaží sa v 3 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjanie tvorivýc... čítaj ďalej


29. marec 2023 Streda

Krajské kolo SOČ

Napísal(a) Ing. László Borka


Na krajskom kole súťaže SOČ 22. marca 2023 sme mali zastúpených 4 študentov elektrotechniky. Školu reprezentovali v kategórii informatika Dominik Oslanec a Viktor Máriási zo IV. F a v kategórii elektrotechnika András Péter Rajkovics zo IV.G a  Bence Tóth zo IV.K triedy, ktorý s prácou Diaľkovo ovládané vozidlo získal 3. miesto. Študenta pripravil Ing. Štefan Bucz. K výsledku gratulujeme! ... čítaj ďalej


26. marec 2023 Nedeľa

Majstrovstvá okresu v basketbale dievčat

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Po dlhšej pauze  sme sa opäť stretli na majstrovstvách okresu v basketbale dievčat, ktoré sa uskutočnili  21.3.2023 na Gymnáziu Ľ. J. Šuleka v Komárne. Pôvodne bolo prihlásených päť škôl, ale súťaže sa zúčastnili len štyri družstvá. Hrací čas bol 2x10minút. Po prvom víťazstve nad SOŠOaS na Budovateľskej ulici boli dievčatá plné entuziazmu a odhodlania zvíťaziť, ale pri ostatných zápasoch n&aac... čítaj ďalej


15. marec 2023 Streda

Majstrovstvá školy v silovom päťboji

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 9.3.2023 sme na našej škole usporiadali MŠ v silovom päťboji. Súťažilo sa podľa pravidiel silového päťboja   Na začiatku sa všetci súťažiaci odvážili. Tento údaj sa použil pri výpočte hmotnosti činky 40, 60 a 80% pre jednotlivé  disciplíny súťažiaceho. Zvíťazil študent s najvyšším počtom opakovaní spolu v jednotlivých disciplínach, pričom pri všetkých disciplínach vo východi... čítaj ďalej


15. marec 2023 Streda

Beseda o formách a prejavoch kyberšikanovania

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 8.3.2023 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému - formy a prejavy kyberšikanovania, ktorá bola spojená s premietaním krátkeho filmu. Beseda sa uskutočnila v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného  zboru v Komárne, lektorkou bola  Mgr. Adrianna Grupáčová z OR PZ KN, ktorá veľmi pútavou formou uviedla študentov do problematiky šikanovania. Internet sa stal dostupným  takmer pre každého. Priná... čítaj ďalej


08. marec 2023 Streda

Súťaž z administratívy a korešpondencie - ADK

Napísal(a) Ing. Andrea Hrivíková


28. februára 2023 prebehla školská súťaž z ADK pre žiakov z 1.D a 2.D. Prihlásilo sa 22 žiakov, ktorých  úlohou bolo čo najrýchlejšie a najpresnejšie opísať súťažný text.  Víťazom sa stal ten, kto mal najnižšiu chybovosť a čo najlepšiu rýchlosť. V prípade rovnosti bodov rozhodovala presnosť písania. Výsledky sú nasledovné:   2.D trieda: Umiestnenie Meno ... čítaj ďalej


08. marec 2023 Streda

Okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

Napísal(a) Mgr. Erik Sokol


Dňa 7. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč v aule Gymnázia Hansa Selyeho. Konkurencia bola veľká, o čom svedčí aj to, že všetci súťažiaci sa umiestnili v zlatom a striebornom pásme. Náš reprezentant, Zsolt Bencz (III.C), pokračoval vo víťaznom ťažení a umiestnil sa na prvom mieste, čím si vybojoval si postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole! ... čítaj ďalej


08. marec 2023 Streda

Valentínska kvaka krvi 2023

Napísal(a) Mgr. Adriana Boschetti


Už 28 rokov, vždy vo februári, pripomína Slovenský Červený kríž kampaňou Valentínska kvapka krvi potrebu pravidelných darcov krvi a neustáleho získavania nových darcov krvi medzi zdravými ľuďmi. Snáď každý z nás má vo svojom okolí darcu krvi. Alebo naopak, pozná niekoho, kto krv druhého človeka potreboval a tá mu zlepšila zdravie, či doslova zachránila život. A sú medzi nami aj ľudia, ktorí si na vlastnej koži vysk&u... čítaj ďalej


07. marec 2023 Utorok

Súťaž v streľbe zo vzduchovky

Napísal(a) Mgr. Serafína Jóba


2. marca 2023 sme zorganizovali majstrovstvá školy v streľbe zo vzduchovky, ktorá, napočudovanie, sa stretla s veľkým ohlasom. Prihlásilo sa až 71 súťažiacich. Umiestnenia sa prvých priečkach boli nasledovné:   dievčatá:         1. Csontos Csilla, I.D 2. Paluska Bernadett, IV.D                           3. Varga Dóra, IV.D   chlapci:&n... čítaj ďalej


02. marec 2023 Štvrtok

Lyžiarsky výcvik na Priemyslovke

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


Po siahodlhých dvoch rokoch pauzy sa nám opäť podarilo zorganizovať lyžiarsky výcvik. V tomto školskom roku sa spolu 83 žiakov druhého a tretieho ročníka zúčastnilo na tomto obľúbenom pobyte, miestom konania ktorého sa bola obec Párnica, konkrétne penzión Adak.  Samotný výcvik prebiehal v skiparku Kubínska hoľa, vzdialeného od obce Párnica 13 kilometrov. Pri skvelých podmienkach, za nádherného slnečného počasia sa konal... čítaj ďalej


24. február 2023 Piatok

Súťaž v písaní esejí

Napísal(a) Ing. Erika Pisoňová


Súťaž „Essay Writing Competition“ sa uskutočnila 6.februára 2023. Naši študenti preukázali  svoje vedomosti a kreativitu v písaní esejí v anglickom jazyku. Študenti súťažili v dvoch kategóriách. Prváci a druháci písali zaujímavý príbeh v minulom čase a žiaci tretieho a štvrtého ročníka písali úvahu, ktorej zvládnutie si už vyžadovalo komplexnejšie jazykové zr... čítaj ďalej


24. február 2023 Piatok

Štvrtáci sa ponorili do sveta financií aj vďaka virtuálnej realite

Napísal(a) Ing. Andrea Hrivíková


Na hodine ekonomiky sme zapojili triedu IV.F do projektu VR Generation zameraného na zlepšenie finančnej gramotnosti študentov stredných škôl.   Mladé slovenské talenty, Tomáš Brngál a youtuber Daniel „GoGo” Štrauch, vytvorili aplikáciu vo virtuálnej realite za pomoci MŠVVaŠ SR, ktorú finančne podporila Nadácia Tatra banky. Projekt sa začal 26.10.2022 tým, že žiaci absolvovali anonymný online prieskum, kt... čítaj ďalej


15. február 2023 Streda

Školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

Napísal(a) Mgr. Erik Sokol


Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu  a športu  Slovenskej   republiky  vyhlásilo i v školskom  roku  2022/2023 pre  žiakov  základných  škôl,  gymnázií  a stredných  odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským postupovú súťaž Poznaj slovenskú reč. Žiaci SPŠSE – GESzKI Komárno súťažia v III. kategórii spolu so žiakmi 6. a 7. ročníka osemr... čítaj ďalej


10. február 2023 Piatok

Odborné skúsenosti na nezaplatenie

Napísal(a) Boglárka Petheő


V prvom polroku aktuálneho školského roku sa naši štvrtáci mohli zúčastniť odbornej stáže v rôznych krajinách EÚ vo viacerých turnusoch. Vďaka programu Erasmus+ takto navštívili Budapešť, Brno a belgické mesto Temse.   Traja študenti získali cenné skúsenosti v rámci stáže v podniku Stöbich Brandschutz, s.r.o. v Brne, kde kategorizovali jednotlivé dokumenty, zakladali ich do šanóno... čítaj ďalej


08. február 2023 Streda

Školské kolo olympiády z matematiky

Napísal(a) PaedDr. István Bosnyák


24. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z matematiky. Zúčastnili sa ho traja žiaci prvého ročníka:  Galántai Koppány András z I.D, Hompora Gábor a Major György z I.G. Najviac bodov získal Major György szerezte, ale, žiaľ, ani jeho výsledok neprekročil počet bodov stanovený na postup do vyššieho kola súťaže. K výsledku na domácej pôde gratulujeme a želáme ďalšie úspechy a výdrž! ... čítaj ďalej


08. február 2023 Streda

Pamätná matematicko-fyzikálna súťaž Istvána Cornidesa

Napísal(a) PaedDr. István Tóth


S trochu nižším záujmom zo strany študentov sa 25. novembra 2022 uskutočnila domáca súťaž Gymnázia Hansa Selyeho. Zapojili sa do nej prevažne študenti matematicko-fyzikálnych tried gymnázií zo Slovenska i Maďarska. Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí v silnej zostave získali nasledovné výsledky:   Kategória        Meno               &nb... čítaj ďalej


01. február 2023 Streda

Konštrukčná súťaž

Napísal(a) Ing. Števko Iván


Dňa 26.1.2023 sa uskutočnila konštrukčná súťaž pre triedy strojárskeho odboru. Súťaž pozostávala z vyhotovenia výrobného postupu súčiastky a z jej výroby na sústruhu. Víťazom súťaže sa stal Forró Dániel (IV.C), druhé miesto obsadil  Balogh Mihály (III.C) a na treťom mieste sa umiestnil Bencz Zsolt (III.C). ... čítaj ďalej


22. december 2022 Štvrtok

Súťaž v preklade piesní z maďarčiny alebo čím je vlastne sviatok

Napísal(a) Mgr. Eva Kossárová


Dva roky sme sa museli vzdať myšlienka pospájať šikovných a talentovaných žiakov, aby si vyskúšali popasovať sa s prekladom textu z maďarčiny. Organizáciu súťaže si zobrala na starosť pani profesorka Mgr. Katalin Kiss. 21. decembra 2022 sa zišli žiaci z jednotlivých vyučovacích skupín a dostali za úlohu síce krátku, ale o to emotívnejšiu pieseň Zorána Ünnep (Sviatok). Študentom bolo vysvetlené, aby sa pok&uacut... čítaj ďalej


21. december 2022 Streda

Matematická súťaž Miklósa Konkolyho-Thege

Napísal(a) István Bosnyák


35. ročník domácej matematickej súťaže Konkolyho-Thege Miklósa sa uskutočnila 24. novembra 2022 na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove. Našu školu reprezentoval Kristóf Kürti z triedy I.C, ktorý vo svojej kategórii obsadil 6. miesto medzi 14 účastníkov. Blahoželáme k výsledku a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach! ... čítaj ďalej


20. december 2022 Utorok

39. ročník postupovej súťaže Zenit v elektronike

Napísal(a) Ing. Oto Nagy


Dňa 24. a 25. októbra sme na našej škole zorganizovali 39. ročník školského kola postupovej súťaže Zenit v elektronike. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to: kategória A pre žiakov 3. a 4. ročníka, kategória B pre žiakov 1. a 2. ročníka.    Celkovo sa školského kola zúčastnilo 18 súťažiacich. Víťaz každej kategórie postupuje do krajského kola, kde si zmeria svoje vedomosti a zručnosti ... čítaj ďalej


19. december 2022 Pondelok

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Napísal(a) Mgr. Michaela Adámiková


Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry   Dňa 24.11.2022 a 9.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré pozostávalo z dvoch častí a súťažilo sa v dvoch kategóriách - kategória A (3.-4. ročník), kategória B (1. - 2. ročník ). Prvá časť sa uskutočnila dňa 24.11. 2022 a vybraní žiaci z  1.F, 2.F, 3.F a 4.F triedy sa museli popasovať s transformáciou t... čítaj ďalej


15. december 2022 Štvrtok

Predvianočná charita na SPŠ

Napísal(a) Mgr. Ladek Alica


Študenti a učitelia našej školy sa pred Vianocami opäť zapojili do charitatívnej zbierky. Pripravili sme zbierku pre obyvateľov Detského domova a pre sociálne slabších občanov mesta Komárna. Zbierali sme teplé zimné ošatenie pre deti i dospelých, ale medzi darmi sa objavili aj hračky, školské potreby a obuv. Niektorí študenti doniesli svoje dary pekne zabalené, adresované podľa pohlavia a pre konkrétnu vekovú skupinu. Ďakujem kolegom, r... čítaj ďalej


14. december 2022 Streda

FiNNkvíz finančná súťaž 2022

Napísal(a) Ing. Izabela Németh


Nadácia NN v spolupráci s ASC Applied Software Consultants, s. r. o. vypísali pre  prvý a druhý ročník stredných škôl súťaž. Prvoradým cieľom iniciatívy bolo, aby hravou formou študentov upozornili na význam finančných poznatkov, a tým podporili vedomejšie narábanie s finančnými prostriedkami u mladej generácie.    Jednokolová súťaž sa konala v online priestore 23. novembra 2022 v čase od 9:00 do 12:00. Na zaslanie sprá... čítaj ďalej


08. december 2022 Štvrtok

Mikuláš na našej škole

Napísal(a) Ing. Izabela Németh


S blížiacimi sa vianočnými sviatkami zavítal 6. decembra aj na našu školu Mikuláš a jeho dvaja sprievodcovia, anjel a čert, ktorí pomáhali unavenému Mikulášovi v jeho práci.  Mikuláš obdaroval všetkých učiteľov, žiakov a zamestnancov školy, teda všetkých dospelých s detským srdcom – od pani bufetárky počnúc cez pani vrátničku – sladkou čokoládou zo svojho pln&eacut... čítaj ďalej


06. december 2022 Utorok

Vítanie jesene v študentskom parlamente

Napísal(a) Kincső Rási, III.D


9. novembra 2022 sa na škole uskutočnilo tradičné podujatie Vítabia jesene, ktoré bolo tentokrát spojené s aktivitami zameranými na utužovanie vzťahov v kolektíve. Do školy zavítal koordinátor organizácie NIVaM pre južné Slovensko, Balázs Kantár, aby pomohol členom študentského parlamentu lepšie sa spoznať. Na úvod sme začali zahrievacou hrou, pri ktorej sme museli priestor auly školy rozdeliť na dve časti a vybrať si „svoje miesto&ldq... čítaj ďalej


05. december 2022 Pondelok

Nestratím sa na Slovensku

Napísal(a) Katalin Kissová


Dňa 22. novembra sa konala konverzačná súťaž Nestratím sa na Slovensku, ktorá bola určená pre žiakov 2. ročníka tried s vyučovacím jazykom maďarským. Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov v 4 skupinách. Tohtoročnou témou bola Tradičné slovenské jedlá. Na súťažiacich čakali 4 disciplíny, v ktorých si overili svoje vedomosti. Po vyplnení kvízu o Slovensku pracovali so slovnou zásobou známej ľudovej pesničky. V konverzačnej hre T&aac... čítaj ďalej


05. december 2022 Pondelok

Vyrovnaný súboj na tohtoročnej olympiáde z anglického jazyka

Napísal(a) Petheő Boglárka


23. novembra sa za účasti 22 prihlásených študentov začalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. V jej prvom kole si zmerali sily predovšetkým v čítaní a počúvaní s porozumením, resp. v úlohách z gramatiky. Na základe testu sa do ústnej časti prebojovalo 11 najlepších študentov. Musíme vyzdvihnúť, že aj mnohí naši prváci zdolali túto časť úspešne. O deň neskôr sa kon... čítaj ďalej


01. december 2022 Štvrtok

Školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže 2022 – 2023

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Podobne ako každý rok, aj tento školský rok sme usporiadali olympiádu ľudských práv.   Nosnou témou tohtoročnej olympiády je ZÁPAS ZA MIER, DEMOKRACIU, ĽUDSKÉ PRÁVA .   Samotná súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti písali študenti test. Otázky boli zamerané na vedomosti, zručnosti a postoje študentov z oblasti ľudských práv. Prví štyria úspešní súťažiaci s najvy&sc... čítaj ďalej


01. december 2022 Štvrtok

Majstrovstvá okresu v bedmintone

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 30.11.2022 sa v telocvični SOŠOaS na Budovateľskej ulici uskutočnili majstrovstvá okresu v bedmintone .Prihlásených bolo 6 škôl. Zápasy sa hrali na štyroch kurtoch na dva víťazné sety. Začínalo sa štvorhrami dievčat i chlapcov, po nich nasledovali zápasy jednotlivcov. U oboch našich družstiev sa striedali výhry s prehrami. Hoci súťažiaci hrali s plným nasadením, obom družstvám to vynieslo len štvrté miesto.   &... čítaj ďalej


29. november 2022 Utorok

Majstrovstvá okresu vo florbale dievčat

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dňa 28.11.2022 sa v telocvični Gymnázia Ľ. J. Šuleka uskutočnili  majstrovstvá okresu vo florbale dievčat. Z pôvodných sedem prihlásených škôl vedeli postaviť družstvá len tri školy. Na našej škole  na hodinách telesnej a športovej výchovy florbal často hráme, preto sme boli radi, že si zmeriame sily na okresných pretekoch. Hrací čas bol 3x15minút. Študentky si na zápasoch počínali veľmi dobre, bojovalo sa o&n... čítaj ďalej


20. november 2022 Nedeľa

Študentská kvapka krvi

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


Študenti Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej sa i tento školský rok zapojili do Študentskej kvapky krvi. 3. a 10. novembra 2022 sa spolu 35 študentov rozhodlo darovať najcennejšiu tekutinu, krv, aby tým pomohli všetkým chorým a odkázaným na pomoc. Zamestnanci nemocnice vytvorili naozaj priateľské prostredie našim študentom. Mladí muži si uvedomili, že jedným darovaním krvi dokážu zachrániť životy... čítaj ďalej


20. november 2022 Nedeľa

Majstrovstvá školy v stolnom tenise

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


14. novembra 2022 sa na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej konali majstrovstvá školy v stolnom tenise. Do súťaže sa zapojilo 24 študentov, ktorí zahrali pekné turnaje. Napokon záverečné víťazstvo získal prvák. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme! Konečné poradie: 1. miesto:      Galántai Koppány András, I.D 2. miesto: &... čítaj ďalej


14. november 2022 Pondelok

Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

Napísal(a) Mgr. Michaela Adámiková


Dňa 10.11.2022 sa žiaci našej školy po dlhom čase opäť zapojili do netradičnej športovej súťaže, v ktorej dominuje logické myslenie a nie pohybové nadanie. Majstrovstvá sa konali v Bátorových Kosihách a našu školu v zrýchlenom šachu  reprezentovali štyria žiaci druhého a tretieho ročníka. Postupové 3. miesto však získal len jeden žiak - Gogora Daniel z II.D triedy. Danielovi gratulujeme a prajeme mu, aby ma... čítaj ďalej


09. november 2022 Streda

Školské kolo v stolnom tenise

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Stolný tenis alebo pingpong, je veľmi obľúbená hra na našej škole. S obľubou  ho hráme v stredne veľkej telocvični, na školskom dvore, ale aj v suteréne školy. Hráme ho  väčšinou pre zábavu, tu nie je potrebná žiadna veľká fyzická kondícia a hrať ho môže skoro každý, ale hráme ho aj profesionálne. Dňa 8.11.2022 sme usporiadali  školské kolo v stolnom tenise dievčat, kde obecenstvo tvorili naši ... čítaj ďalej


07. november 2022 Pondelok

Projekt „Finančná sloboda“

Napísal(a) Ing. Klaudia Hegedűšová


Žiaci štvrtého ročníka sa začiatkom októbra 2022 zúčastnili projektu FINANČNÁ SLOBODA, ktorý je zameraný na zvýšenie finančnej gramotnosti mladej generácie prostredníctvom hry. Hru Finančná sloboda moderujú certifikovaní lektori z OVB Allfinanz Slovensko, a. s. Ide o moderný spôsob zážitkovej výučby, ktorá prináša zmenu myslenia a správania študentov v riadení osobných financií. Cieľom tejto hry je ... čítaj ďalej


03. november 2022 Štvrtok

Potulky uličkami hlavného mesta

Napísal(a) Petra Dózsová


Dňa 12. októbra 2022 sa žiaci našej školy vybrali vlakom do Bratislavy, spoznávať pamätihodnosti hlavného mesta Slovenska.  Mnoho žiakov si spraví výlet do hlavného mesta i počas roka s priateľmi, rodičmi... No väčšinou je ich cieľom nákupné centrum.   Tentoraz sme sa spoločne vybrali krížom-krážom cez veľkomesto, odhodlaní navštíviť rôzne kultúrne pamiatky, spoznávať históriu mesta. Z hlavnej železničnej stanice sme sa u... čítaj ďalej


18. október 2022 Utorok

Majstrovstvá školy vo futbale

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


Tradične sme na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej uskutočnili Majstrovstvá školy vo futbale v jesennom období, pričom sa do nich zapojilo 12 tried. Triedy v prvom kole súťažili vyraďovacím systémom a následne šesť tímov pokračovalo v súboji v dvoch skupinách. Prvé dva tímy jednotlivých skupín postúpili do finále, v ktorom hrali do kríža a z výsldkov vzišli prvé tri... čítaj ďalej


11. október 2022 Utorok

Majstrovstvá školy v bedmintone

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Po nútenej dvojročnej,,kovidovej prestávke" sme  na škole opäť   s plným nasadením rozbehli aj športové súťaže.Medzi populárne súťaže patria aj majstrovstvá školy v bedmintone,ktorý sa u nás teší veľkej obľube. Súťaž sa uskutočnila 11.10.2022. Do súťaže sa mohli zapojiť dvaja najzdatnejší za triedu.Súťažilo sa v kategóriách dievčat a chlapcov. Hralo na dva víťazné sety,pričom víťaz postupo... čítaj ďalej


04. október 2022 Utorok

Prednáška o význame a činnosti EÚ

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dńa 3.10 sa uskutočnila  prednáška o  štruktúre,  Európskej únie o jej prínose pre mladých. Prednáška konaná v aule našej školy bola  súčasťou stretnutia vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pána Vladimíra Šuchu, s predstaviteľmi samosprávy spojená s  prednáškami v meste Komárno.Na škole sme privítali dvoch hostí. Prvou prednášajúcou b... čítaj ďalej


19. september 2022 Pondelok

Ďalší úspech v 3D modelovaní na celoštátnej úrovni

Napísal(a) Ing. Tivadar Kányai


Úspešný 21. ročník celoslovenskej súťaže IPM Student Award opäť potvrdil, že spolupráca priemyslu so školou je dôležitá pre obe strany. Súťaže sa zúčastnili traja žiaci Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne, Danis Balázs, Forró Dániel a Csomor Dániel (všetci zo IV.C). Skvelé druhé miesto dosiahol Danis B. projektom Fotoaparát CANON EOS 700D a štvrté miesto Forró D. konštrukciou vodného čerpadla Sigma. Návrhy sa realizovali vo forme 3D vizualizácie v programe CREO 8. Technické riešenia zahŕňali vyhotovenie zostavného modelu... čítaj ďalej


15. september 2022 Štvrtok

70 Ipari cup

Napísal(a) Mgr. Szabolcs Százvai


14. septembra 2022 bolo ihrisko Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej po dvoch rokoch opäť plné života. Pri príležitosti 70. výročia založenia našej školy sme zorganizovali tradičnú súťaž Ipari cup hoci v netradičných disciplínach. Na súťaž boli pozvané všetky stredné školy v Komárne, ktoré – s výnimkou jednej – pozvánku prijali. Súťaženie prebiehalo v nasledovných netrad... čítaj ďalej


31. august 2022 Streda

Športový deň školy

Napísal(a) Mgr. Alica Ladek


Dlhodobou tradíciou našej školy bolo venovanie predposledného dňa v škole športu. Po dlhšej nútenej pandemickej prestávke sme sa opäť zišli na školskom dvore. Len tak, aby sme sa tešili z pohybu a po celoročnej namáhavej práci sme si pred rozdávaním vysvedčení trochu zasúťažili, alebo len vyskúšali netradičné disciplíny. Nálada bola vynikajúca. Super hudba, usmiaty tím pedagógov, ktorý pripravoval chlebíčky, podával smädným študentom minerálku, kým ostatní pedagógovia koordinovali jednotlivé disciplíny. Bolo z čoho vyberať: floorbal, futbal, streľba zo vzduchovky, stolný tenis, zhyby na hrazd... čítaj ďalej

Archív reportáže 2014-2021