Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Prijímacie konanie


V školskom roku 2023/2024 otvárame triedy so zameraním:

Študijné odbory Vyučovací jazyk Počet žiakov
Kód Názov
2381 M Strojárstvo maďarský 28
3917 M 02 Technické a informatické služby v strojárstve maďarský 26
2675 M Elektrotechnika slovenský/maďarský 75

Vzorové príklady:

Vzor - Slovenský jazyk a literatúra (.pdf)
Vzor - Matematika (.pdf)
Vzor - Matematika (.pdf)
Vzor - Matematika (.pdf)
Vzor - Matematika (.pdf)
Vzor - Slovenský jazyk a literatúra (.pdf)
Vzor - Slovenský jazyk a literatúra (.pdf)
Vzor - Slovenský jazyk a literatúra (.pdf)

Emailová adresa školy: office@spskn.sk

Kritériá prijatia

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/20234EDU ID školy: 100005393   Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých… čitať ďalej

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium