Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Prijímacie konanie


V školskom roku 2024/2025 otvárame triedy so zameraním:

Študijné odbory Vyučovací jazyk Počet žiakov
Kód Názov
2381 M Strojárstvo maďarský 31
3917 M 02 Technické a informatické služby v strojárstve maďarský 31
2675 M Elektrotechnika slovenský/maďarský 93

Výsledky prijímacieho konania 2024

Vzorové príklady:

Vzor - Slovenský jazyk a literatúra 1(.pdf)
Vzor - Slovenský jazyk a literatúra 2(.pdf)
Vzor - Matematika 1(.pdf)
Vzor - Matematika 2(.pdf)
Vzor - Slovenský jazyk a literatúra 3(.pdf)
Vzor - Slovenský jazyk a literatúra 4(.pdf)
Vzor - Matematika 3(.pdf)
Vzor - Matematika 4(.pdf)

Riešenia:

Slovenský jazyk a literatúra 1(.pdf)
Slovenský jazyk a literatúra 2(.pdf)
Matematika 1(.pdf)
Matematika 2(.pdf)
Slovenský jazyk a literatúra 3 a 4(.pdf)
Matematika 3 a 4(.pdf)

Emailová adresa školy: office@spskn.sk

Kritériá prijatia

Podmienky a kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 čitať ďalej

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium