Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Rada školy


Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Členovia rady školy

 • Ing. Tivadar Kányai - predseda
  (zvolený zástupca pedagogických zamestnancov)
 • Mgr. Beáta Szabó
  (zvolená zástupkyňa pedagogických zamestnancov)
 • Irena Veselá
  (zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov)
 • Ing. Teodor Nagy
  (zvolený zástupca rodičov)
 • Mgr. Tímea Markovics​​​​​​​
  (zvolená zástupkyňa rodičov​​​​​​​)
 • Attila Tóth
  (zvolený zástupca rodičov)
 • Kincső Rási
  (zvolená zástupkyňa žiakov školy​​​​​​​)
 • Ing. Péter Vörös
  (delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja​​​​​​​)
 • Mgr. Örs Orosz
  (delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
 • Árpád Horváth
  (delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)
 • Ing. František Magyari
  (delegovaný zástupca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja)

Štatút rady školy

"V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút rady školy Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno, Petőfiho 2, 945 50 Komárno."


Stiahnuť príroly: Štatút rady školy