Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Strojárstvo


Študenti odboru strojárstvo získajú všeobecné i odborné vzdelanie. Po ukončení štúdia sa jeho absolventi môžu umiestniť na pozíciách počítačových návrhárov a technológov v strojárskom priemysle a v príbuzných odvetviach. Vďaka získaným vedomostiam môžu pokračovať v štúdiu na technických univerzitách.

Všeobecné vzdelanie získajú študenti tohto odboru v rámci spoločenskovedných a prírodovedných predmetov. Počas štúdia prebieha povinná výučba cudzích jazykov (anglický, nemecký jazyk).

Základ odboru predstavujú strojárska technológia a strojárska konštrukcia, na ktoré nadväzuje výučba výpočtovej techniky.

V prvom ročníku získajú naši študenti základné poznatky z výpočtovej techniky a oboznámia sa s balíkom programu Office (Word, Excel), v druhom ročníku si osvoja základy navrhovania na počítači (AutoCAD), stavajúc na tieto základy sa v rámci predmetu grafické systémy naučia pracovať v programoch ProENGINEER, SolidEdge, slúžiacich na 3D navrhovanie.

Naši študenti si tiež osvoja CNC programovanie strojov riadených počítačom (EdgeCAM).

Odborné teoretické vzdelanie je doplnené o praktickú výučbu v dielňach, laboratóriách, v rámci ktorej študenti riešia praktickú časť komplexných technických úloh. V rámci projektového vyučovania naši študenti navrhujú náradia, súčiastky, zariadenia, ktoré napokon v dielenskej výučbe aj zhotovia.