Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Študijné odbory


Stredná priemyselná škola v Komárne má vyše šesťdesiatročnú históriu. Vyučovanie sa začalo v roku 1951 so 47 žiakmi. Dnes už v jednotlivých odboroch študuje v 25-ich triedach vyše 600 žiakov. Organickou súčasťou školy je aj školský internát s ubytovacou kapacitou do 300 miest.

Štúdium na našej škole je štvorročné a je ukončené maturitnou skúškou. Naši absolventi sa so získanými odbornými vedomosťami môžu uplatniť v rôznych oblastiach priemyselnej výroby, hospodárskeho života, alebo majú možnosť ďalšieho štúdia na univerzitách.

U nás je možné študovat odbory:

  1. strojárstvo (2381 M)
  2. technické a informatické služby v strojárstve (3917 M 02)
  3. elektrotechnika (2675 M)

Vzhľadom na to, že sme stredná odborná škola, všeobecno-vzdelávacie predmety sú doplnené odbornými predmetmi, ktoré našim absolventom poskytujú úplné stredné odborné vzdelanie. Teoretické vyučovanie je spojené s praktickou výučbou v školských laboratóriách a dielňach. Zvláštnu pozornosť venujeme informatike, multimediálnej výučbe a cudzím jazykom. V našich učebniach informatiky majú žiaci prístup aj na Internet.

Zákonitosti riadenia podniku a samostatnej podnikateľskej činnosti si môžu žiaci osvojiť v rámci programu financovaného Európskou úniou s názvom "Kvalitní v škole, uspešní v živote".

Vybudovali sme úspešnú spoluprácu s holandskou školou ROC-Oost Enschede, s belgickou školou TISP Mol a s nemeckou školou Berufskolleg Niederberg Velbert. Naši žiaci sa aktívne zapájajú do projektov Európskej únie: YOUTH, COMENIUS a ACES.