Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Neinvestičný fond PRIEMYSLOVKA - IPARI


Účel fondu

Účelom neinvestičného fondu PRIEMYSLOVKA - IPARI n. f. je podpora a rozvoj vzdelávania a výchovy študentov Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, Petőfiho 2, 945 50 Komárno. K dosiahnutiu účelu bude fond najmä: podporovať získanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov z tuzemska a zo zahraničia, prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno – technickej základne školy, podporovať organizovanie rôznych kurzov, externo – vzdelávacích podujatí a pod.


Základné informácie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Názov fondu: PRIEMYSLOVKA - IPARI
Právna forma: neinvestičný fond
Sídlo fondu: Petőfiho 2, 945 16 Komárno
IČO: 37855069
Číslo účtu: 211504954/0900 v SLSP a. s.
Palatínova ul. 33
Komárno

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov - tlačový vzor