Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Maturita 2023


Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 14. – 17. marca 2023.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2023

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje:

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole,
  • Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov – zrušená od 1. marca 2014.