Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Výchovný poradca


Mgr. Edit Ollé
E-mail: editolle@spskn.sk
Telefón: 035/7731 439 klapka: 120

Cieľom výchovného poradenstva

Vytvoriť predpoklady na všestranný rozvoj osobnosti, aby sa naši študenti vedeli adaptovať v spoločnosti.

Konzultácie

Budova B, 1. poschodie, č. dverí 518

Náplň práce výchovného poradcu školy

 •  poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokej škole
 •  poradenstvo a pomoc pri výbere vysokej školy, kde prvoradou požiadavkou je mať ukončené stredoškolské vzdelanie
 •  pomoc pri vyplňovaní prihlášky na vysokú školu, kontrola známok a priemerov podľa vysvedčení a katalógu, a potvrdzovanie správnosti údajov na prihláške
 •  poradenstvo a pomoc pri výbere zamestnania

Každá štvrtácka trieda má už knihu "Pred štartom na vysokú školu", kde je:

 •  podrobná charakteristika všetkých akreditovaných vysokých škôl, pôsobiacich na území Slovenskej republiky,
 •  informácie o podmienkach prijatia na Vami zvolenú vysokú školu,
 •  termíny, spôsob podania prihlášok,
 •  aké výhody má elektronická prihláška,
 •  výšku poplatkov za prijímacie konanie a spôsob ich úhrady s presnými číslami bankových účtov,
 •  termíny prijímacích pohovorov,
 •  nároky na prijímacie skúšky, študijné programy,
 •  možnosti Vášho platnenia po skončení štúdia a mnohé ďalšie cenne informácie.

Najnovšie informácie o vysokých školách si nájdete aj na nástenke "Ako ďalej?" (prvé poschodie).

Nástenku sledujte pravidelne a pozorne!

Ak potrebujete poradiť pri výbere povolania, pri výbere vysokých škôl, alebo potrebujete nové informácie o vysokých školách, nájdete ma na prvom poschodí.