Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Charakteristika školy


Kto vlastne sme?

Naša škola bola založená v roku 1951 a už sedem desaťročí formuje kvalitných odborníkov, ktorí sú schopní etablovať sa na domácom i zahraničnom pracovnom trhu. Dnes v jednotlivých odboroch študuje v 20 triedach vyše 470 žiakov. Štúdium na našej škole je štvorročné a žiaci si môžu zvoliť niektorý z nasledovných študijných odborov:

 1. strojárstvo (s vyučovacím jazykom maďarským)
 2. technické a informatické služby v strojárstve (s vyučovacím jazykom maďarským)
 3. elektrotechnika (s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským)

Svojim študentom ponúkame:

 • vzdelávanie a výchovu v zmysle komplexného osobnostného rastu každého študenta s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania
 • možnosť eLearningového vzdelávania
 • nadobudnutie odborných vedomostí z elektrotechniky, strojárstva a ekonomiky
 • osvojovanie si dvoch cudzích jazykov zamerané  na presadenie sa v medzinárodnom prostredí  
 • kvalitné technické vybavenie školy, špecializované učebne
 • spoluprácu s domácimi i zahraničnými inštitúciami
 • prácu v záujmových krúžkoch rôzneho zamerania
 • silné športové zázemie
 • efektívnu prípravu na ďalšie štúdium
 • ubytovanie v školskom internáte
 • bezplatné pripojenie na internet