Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Vážení rodičia, milí sponzori,

neinvestičný fond PRIEMYSLOVKA – IPARI Vám ďakuje za Váš príspevok 2% z daní, ktorý ste venovali práve nášmu fondu a tým aj našej škole. Z Vašich príspevkov budeme môcť pokračovať v modernizácii technického vybavenia našej školy.


23. apríl 2024 Utorok


Celoštátne kolo súťaže Solid Edge– Budapesť - 12. apríl 2024.

Dominik Kovács zo IV.C triedy sa zapojil do súťaže Celoštátna súťaž v Solid Edge. Jeho práca bola odbornou porotou pozitívne posúdená a zároveň bol pozvaný na celoštátne finále, ktoré sa konalo 12. apríla v Budapešti v priestoroch Akadémie NCT Hungária... čítaj ďalej

23. apríl 2024 Utorok


Krajské kolo SOČ v kategórii strojárstvo

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo i v tomto školskom roku súťaž v stredoškolskej odbornej činnosti. Jej krajské kolo sa konalo v Nitre 26. marca 2024. Našu školu v kategórii strojárstvo, hutníctvo a doprava reprezentoval Dávid Katona zo IV.C svojou prácou Posilňovací str... čítaj ďalej

23. apríl 2024 Utorok


Vyčistime si Komárno

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla, sa Mestský úrad Komárno rozhodol organizovať  akciu s názvom „Vyčistime si Komárno”.  Cieľom tohto dňa bolo venovať osobitnú pozornosť zvyšovaniu ekologického povedomia žiakov, uvedomiť si dôležitosť ochrany životného ... čítaj ďalej

23. apríl 2024 Utorok


Deň narcisov

Dňa 18. apríla 2024 konala už 28. ročník verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine  - Deň narcisov, na ktorej sa zúčastnila aj naša škola.  15 žiakov z  II.D, III.D a III.F chodili s pokladničkami po triedach našej školy a na uliciach Komárna a zbierali príspevky na zlepšenie starostlivo... čítaj ďalej

23. apríl 2024 Utorok


Súťaž z hospodárskej korešpondencie

Dňa 8. apríla 2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže z administratívnej korešpondencie pre 3. a 4. ročník odboru TIS. Žiaci mali vyhotoviť faktúru a dodací list podľa zadania, a napísať obchodný list vo forme objednávky. Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov. Výsledky súťaže: 1. kate... čítaj ďalej

23. apríl 2024 Utorok


Súťaž v streľbe zo vzduchovky

12. apríla sme zorganizovali súťaž dievčat v streľbe zo vzduchovky. Prihlásilo sa do nej 13 dievčat. Súťaž prebiehala v dobrej atmosfére. Všetci zúčastnení mali dve skúšobné strely a po nich mohli vystreliť 4 rany, podľa počtov získaných bodov ktorých sa určilo konečné poradie: ... čítaj ďalej