Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Verejné obstarávania:

V zmysle § 10 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania: Súhrnné správy o zákazkách v zmysle zákona sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa vedenom na webovom sídle UVO.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov organizácie:

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

Adresa organizácie:

Petőfiho 2, 945 50 Komárno

IČO:

00161357

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Vetter, riaditeľ školy

Telefón, fax:

035/7731473, 035/7731493

E-mail:

office@spskn.sk

Kontaktné miesto:

Petőfiho 2, 945 50 Komárno

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):

www.spskn.sk

Rok 2019-2021 / Zákazky podľa §117

Rok 2022 / Zákazky podľa §117

Rok 2023 / Zákazky podľa §117