Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Vyhlasujeme 2. kolo prijímacích skúšok v odbore 2675 M elektrotechnika s vyučovacím jazykom slovenským na nenaplnený počet miest.
Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta sa bude konať 18.06.2024.


Vážení rodičia, milí sponzori,

neinvestičný fond PRIEMYSLOVKA – IPARI Vám ďakuje za Váš príspevok 2% z daní, ktorý ste venovali práve nášmu fondu a tým aj našej škole. Z Vašich príspevkov budeme môcť pokračovať v modernizácii technického vybavenia našej školy.


11. jún 2024 Utorok


Konštrukčná súťaž

Ako sa už stalo tradíciou, aj tentoraz sme na konci školského roka zorganizovali konštrukčnú súťaž pre žiakov tried prvého ročníka. Súťaž sa uskutočnila dňa 30. 5. 2024. Žiaci mali možnosť porovnať svoje praktické zručnosti a skúsenosti so svojimi rovesníkmi pri zostavovaní a oživovaní svete... čítaj ďalej

11. jún 2024 Utorok


Investícia do odborného vzdelávania

Zabezpečenie podmienok moderného odborného vzdelávania stavia stredné odborné školy pred neustále výzvy. Uvedomiac si tento fakt nie je výnimočným, že sa snažia vzdelávacie inštitúcie a miestne podniky navzájom podporovať vzťahy, ktoré sú na osoh obom zúčastneným stran... čítaj ďalej

11. jún 2024 Utorok


Súťaž v programovaní CNC strojov

Koncom marca prebehla súťaž v programovaní CNC strojov. Žiaci mali za úlohu vyhotoviť CNC program na výrobu súčiastky na základe 3D modelu. Súťaž bol konkurenčne veľmi silný a súťažiaci preukázali vysokú odbornosť a zainteresovanosť do problematiky CNC programovania.  Súťaž organizoval D. Ďurčov... čítaj ďalej

05. jún 2024 Streda


Finančná súťaž FiNNkvíz 2024

Nadácia NN v spolupráci s ASC Applied Software Consultants, s. r. o. vypísali pre 1. a 2. ročník stredných škôl súťaž s cieľom hravou formou upozorniť študentov na význam finančných poznatkov, a tým podporiť vedomejšie narábanie s financiami u mladej generácie.    Jednokolov&aa... čítaj ďalej

05. jún 2024 Streda


Návšteva Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove

V mesiaci máj už tradične prváci našej školy navštevujú Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove. Aj v tomto školskom roku posledný májový týždeň cestovali žiaci v doprovode učiteľov PaedDr. Bosnyák I., PaedDr. Tóth I., Ing. Sárai G., Mgr. Ladek A., Mgr.... čítaj ďalej

05. jún 2024 Streda


Kalokagatia pre 1.ročník

Dňa 31.5.204 sa uskutočnila športovo- vedomostná súťaž pre družstvá zástupcov tried prvého ročníka pod názvom kalokagatia. Samotné slovo ,,kalokagatia“ pochádza z antického Grécka a označuje  ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránk... čítaj ďalej